Danışmanlık ve Destek

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Çözümler

Danışmanlık ve Destek

 
Bilgi Teknolojisi çözümlerinin yaşam döngüsü kapsamında her konuda danışmanlık ve destek hizmetleri veriyoruz. Bu esnada Rational Unified Porcess (RUP) gibi standart proje geliştirme metodları ve Unified Modelling Language (UML) gibi modelleme standartları kullanarak müşterilerimiz ile birlikte iş akışlarını analiz ediyor ve çesitli optimize senaryoları hazırlıyoruz.
 
Aynı zamanda tecrübeli uzmanlarımız ile birlikte müşterilerimiz için çesitli çözüm alternatiflerini, müşteriye en büyük faydayı hedefleyerek araştırıyoruz.
 
Aşağıdaki danışmanlık hizmetlerimizden yararlanın:
 

 • e-Business/e-Devlet’ e doğru yeni hedeflenmede süreç yönetimi (Process Management)

 • Ekonomik alanda geri dönüşümü sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojisinde stratejik tasarımlar hazırlayıp konsept halinde entegrasyonu

 • Geniş kapsamlı proje ve kalite yönetimi

 • Kurumsal İçerik Yönetim Sistemlerinin (ECM) veya kurumda daha önceden varolan sistemlerin (legacy systems) kuruluşu ve entegrasyonu

 • Daha detayli bilgi için : info

 

Kayıt-Yönetimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Çözümler

 Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Kayıt YönetimiYasal ve makamsal yükümlülükler, anlaşılabilir bir şekilde içeriklerin ve dokümanlarınbirlikte yönetimini gerektirir. Neredeyse tüm kuruluşlar bu yükümlülüklere tabidir. Eksik bir Kayıt Yönetiminden ortaya çıkan riskler kuruluşlar için olağanüstüdür. Kayıt Yönetimine yönelik kapsamlı yönetmelikler, ulusal ve uluslararası düzeyde içerik toplama, yönetme ve hazır bulundurulma anlamında, büyük masraflara neden olur.

Bu ortamlar için geniş kapsamlı taleplerinize, Kayıt Yönetimi ile etkin ve hızlı bir çözüm sunuyoruz. Bu çözüm, mevcut kağıt üzerindeki dosya yapısını, elektronik forma getirir ve aynı zamanda optimize eder. Verileriniz ve dokümanlarınızın, yaşam süresinin tüm yönleri desteklenir.

Çeşitli saklama ortamlarına bağlantı sayesinde, ayrıca optimize edilmiş saklama yönetimiyle ilgili taleplerinize, bütünüyle karşılık verir. Zeki adaptörler sayesinde EMC Centera, GRAU Data Storage veya çok çeşitli Jukeboxlar gibi saklama cihazları kolayca ve güvenilir entegre edilebilir. Aynı zamanda Storage Area Network (SAN) ortamlarına komple entegrasyon mümkündür. Bilgi-İşlem Sistemi Yönetimi için yüksek masraflar böylelikle azaltılır.

Tek tip sistem mimarisi sayesinde, artan taleplerde çözümlerimiz, Bilgi-Ömür Yönetimi veya İş-Süreç Yönetimi Çözümleriyle genişletilebilir. Bu, gelecekte de sizin yatırımınızı korur ve süreçlerinizi optimize eder.

 • Merkezi saklama, optimize edilmiş yönetim ve kuruluşunuz için kritik verilerin ve dokümanların en hızlı şekilde hazır bulundurulması
 • Bilgilerin yasal veya resmi yükümlülüğe uygun olarak muhafazası ve saklanması için bireysel düzenlemeler
 • Hukuki ihtilaf, üretim sorumluluğu veya garanti hakları verme durumunda verilerin ve dokümanların emniyet için saklanması
 • 4Unit-Çözümlerinin yüksek ölçekliliği ve platform bağımsızlığını şimdi bile, mevcut olan bilgi işlem sistemi ortamlarında kullanımını mümkün kılar.
 • Gerekli olan iş süreçleri ile belgelerin, her an anlaşılabilirliği ve merkezi yönetim sayesinde risk yönetiminin desteği
 • Standart yazılım sistemlerine entegrasyonu sayesinde, yüksek kullanıcı kabulü

 

Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Kayıt Yönetimi

Yayınlama

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Çözümler

Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Yayınlamaö Basın Yayın ve Gazete Bir çok endüstri dalında, teknik dokümantasyonun düzenlenmesi zorunluluğu, yasalarla şart koşulmuştur. Açıklanması gerekli olan ürünlerin, her üreticisi kanunen, ürünlere ve bileşenlerine yönelik ilgili dokümantasyonları (örneğin kullanma kılavuzu veya reçetesi) düzenlemeye ve kullanıcıya teslim etmeye zorunludur.
Böylece teknik dokümantasyon, ürünlerin ömrü süresinde bütün kuruluşlar için önemli bir parça olmuştur. Hatalı, eksik veya  yanlış kullanıma neden olan teknik dokümantasyonlar, teminat ve tazminat davalarının açılmasına yol açabilir.
Eskiden, çoğunlukla bir kaç sayfa, bir dokümantasyon için yeterliydi; aksine bugün çoğu - ürünlerin karmaşıklığı yüzünden yüzlerce sayfadan oluşur.  Tazminat riski, mesuliyet, cihaz güvenliği, standartlar ve yönetmelikler dokümantasyonların boyutuna olan talepleri artırıyor.
Ayrıca, değişen tüketim tavrı sayesinde hem ürünün çeşitliliği hem de ürünün gelişmişliği arttı. Her makine veya cihaz modelinin, kullanıcıya tehlikesiz ve sınırsız kullanım imkanı sağlaması için, bireysel ve detaylı bir kılavuza gereksinimi mevcuttur. Bu, bir cihazın veya ürünün her yeni versiyonu için yeni bir kılavuz anlamına gelir. Kullanım kılavuzları, montaj kılavuzları, el kitapları, müşteri servisi kitapları, kataloglar, ürün belgeleri, servis ve bakım belgeleri v.s. teknik dokümantasyonun kapsamlı alanına dahildir.
Hangi teknik redaktör, düzeltme seyrinin karmaşık kullanımına sinirlenmez? Hangi grafikçi kapsamlı dokümantasyon projelerinde, hala, her bir uygulamada çeşitli bölümlerin ilgili düzeltme isteklerini etkin şekilde yönetebilir?
Yayın süreçleri, birçok kuruluşta karmaşıktır. 4Unit&COI-BusinessPublishers formunda, yüksek performanslı yazı işleri sistemi, teknik dokümantasyon için bir çözüm getirir. Burada özel bir İçerik-Yönetim-Çözümü, tecrübe edilmiş Kayıt Yönetimi ve Bilgi-Yaşam çevirim Yönetimi-Çözümleriyle bağlanmıştır. Adobe FrameMaker (+SGML) standart-Editör'ün entegrasyonu sayesinde ve standartlaşmış metin işaretleme dili SGML/XML temelindeki ürün, size modern bir yayın-çözüm kullanma imkanı sağlar.

  • Parça nesnelerin, referanslanma imkanı sayesinde, yeni dokümantasyon versiyonlarının düzenlenmesinde ciddi maliyet tasarrufu

  • Güncelleştirmede araştırma, arama ve uzun süren "yeniden işlem görme" için tüm masrafların kalkması

  • Entegre edilmiş Redlining Fonksiyonu sayesinde, kâğıtsız düzeltme süreçleri

  • Kuruluş genelindeki kalite yönetimi çerçevesinde, her bir adımın anlaşılabilirliği

  • Üretici sorumluluğu anlamında, yasal taleplerin yerine getirilmesi

  • Merkezi bir veri kaynağından yönetim sayesinde, çizimlerin, resimlerin, tabelaların ve metinlerin devamlı hazır bulundurulması

 • Eski dijital verilerin entegrasyonu, acil ve efektif olarak mevcut bulunan sistem çevrelerinden, başka sistemlere geçme imkanı sağlar

 

Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Kayıt Yönetimi, Yayınlama Basın Yayın ve Gazete

Bilgi-Yaþam Döngüsü Yönetimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Çözümler

Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Bilgi-Yaşam döngüsü Yönetimi, Information Lifecycle Management - ILMBir çok kuruluş için kritik olan bilgiler, günümüzde farklı bilgi teknoloji sistemlerinde düzenlenir ve yönetilir. Bu veriler önemli ticari stratejileri ve kararlar için temel oluşturur. Fakat bu verilerin, sayıların ve bilgilerin bir araya toplanması fazla zamana, yüksek mali masrafa bağlı ve yüksek hata oranına dayalıdır. İlaveten çeşitli bilgi ve veri kaynaklarından dolayı yüksek bakım masrafı oluşur.
Bilgi-Yaşam döngüsü Yönetimi alanında 4Unit çözümleri, talepleriniz için ideal bir temel sunmaktadır. Aynı saklamaya dayalı ILM-çözümleri gibi, bunlar da çeşitli saklama teknolojilerinin optimize edilmiş kullanımını, ilgili bilgileri, şirketin değerine ve yaşam döngüsü(Lifecycle) statüsüne göre yönetmek için öngörürler.
 Saklama yönetimi haricinde, çoğu zaman bazı ILM-Çözümleri yeterli değildir. Bu durumda ILM-Çözümlerinde önde gelen uygulamalarınız için 4Unit'in yaşam döngüsü (Lifecycle) çerçevesi içinde, yönetime destek sunulmaktadır. MS Office, SAP veya Navision gibi önde gelen standart yazılım sistemlerinin entegrasyonu sayesinde, 4Unit-Çözümleri daha şimdiden verilerin ve dokümanların düzenlenmesinde yardımcı olur. Onlar dokümanların yaşam döngüsünün(Lifecycle) eksiksiz desteği için, şimdiden bu aşamada gerekli olan tüm fonksiyonları sunmaktadır. Versiyon veya statü yönetimi gibi fonksiyonlar, kapsamlı hak dağıtımı veya Redlining, şirketiniz için belirli avantajlar sağlamaktadır. Tek tip ve çok katmanlı sistem mimarisi size komple bir İş-Süreç Yönetimi-Çözümü'ne yönelik genişletme imkanı sunar.
  • Tek tip ILM-Temel sayesinde, dahili yönetim maliyetinin azaltılması

  • İlgili standart yazılım sistemlerindeki bilgilerin, yaşam döngüsüne (Lifecycle'e) dayalı hazır bulundurulması sayesinde optimize edilmiş süreç desteği

  • Mevcut bulunan kaynaklarınız, ayrıca ilgili medyalardaki Lifecycle'e bağımlı yönetim sayesinde azalan saklama maliyetleri

  • Önde gelen standart yazılım sistemlerine entegrasyon sayesinde yüksek kullanıcı kabulü

  • Azalan işlem maliyeti ve ayrıca iş süreçlerinizin bitiş zamanının indirimi

  • Tek tip ve şirket çapında BPM  ve ECM-Çözüm'ü doğrultusunda kolay entegrasyon

  • Kullanıcıya uygun işlem için mevcut olan intranet çevrelerine entegrasyon

 • Doküman düzenlenmesinden başlayarak, uzun vadede saklanmasına dek, Bilgi-Yaşam döngüsü-Yönetimi'nin (ILM) tam desteği
 Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Kayıt Yönetimi, Bilgi-Yaşam döngüsü Yönetimi, Information Lifecycle Management - ILM

GxP

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Çözümler

 Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Kayıt Yönetimi GxP
Life Science endüstrisine ve ona yakın olan, örneğin kimya, kozmetik veya gıda sektöründeki kuruluşların, bugün kalite kontrol, tüketici veya hasta haklarını korumada, resmi makamların giderek artan talepleriyle karşı karşıya geldiği görülmektedir. Böylece, örneğin üretim; sadece ilaçlarla sınırlı olmadığı gibi, hem sıkılaştırılan GMP (Good Manufacturing Practice) yönetmeliğinin hem de GLP (Good laboratory Practice) yönetmeliğinin ve GCP (Good Clinical Practice) uygulanmasından sorumludur. Bu noktalar GxP kavramı altında özetlenir. Belirtilen yönetmeliklerin önemli bir yönü, aktif, kapsamlı bir risk yönetimi olmasıdır. Bu, resmi makamlarda, endüstrideki ürün kalitesi ve tüketiciyi korumaya yönelik iyileştirmede başlayan değişimin altını çizer.
 Eksiksiz ve anlaşılabilirliğin sorumluluğu, Life Science sektöründeki kuruluşlardan, ilgili dokümanların ve onların içeriklerinin, sorumlu kılınan süreç seyirlerini dikkate alarak, tam bir dokümantasyonu ve arşivlemesini talep eder. Böylece Europaen Medicines Agency (EMEA) ve Amerikan Food and Drug Administration (FDA) gibi çeşitli ulusal ve uluslararası makamlar, kuruluşlara, hem ürünlerin piyasaya sürülmesinde hem de ürünlerin toplam yaşam devri sırasında geliştirme ve üretim süreçlerinin detaylı, eksiksiz ve anlaşılabilir dokümantasyonunun sunulmasını şart koşuyor.Bunlar arasında üretimin başlangıcında ve üretim sırasındaki ürün kalitesine ve pazarlamasına kadar uzar ve hatta bunun dışındaki tüm önlemleri de kapsar. Toplam ürünün yaşam devri süresinde verilerin doğruluğu ve şeffaflığı, yapılan değişiklikler (Change-Management) dahil, kuralların uyulmasında çok önemlidir.
 4Unit & COI-PharmaSuite'e dayanan, tüm GxP için önemli olan belgeler ve içeriklerin düzenlemesine ve yönetimine yönelik çözüm ile kuruluşlar sıkı kontrol edilen sektörlerden, daha şimdiden kapsamlı bir çözüm elde edebilirler. İlaç sanayisinin yanı sıra bu gibi bio teknoloji, kozmetik ve ayrıca gıda endüstrisi alanlarındaki kuruluşlar tecrübelerimiz ve bilgilerimizden faydalanabilirler. Bunlar çözümümüzün geliştirilmesine, devamlı katkıda bulunur. Bu, uluslararası 21 CFR Part 11, EU GMP Vol. 3 ve 4 Annex 11, ISO 9001 ve de WHO gibi standartların yerine getirilmesinde kuruluşlara yardımcıdır. Bu sürece dayalı çözüm, örneğin komple Lifecyle ve iş akışlarını, SOPs (Standard Operation Procedures), kalite ve yönetim kullanma kılavuzlarını, ayrıca makamlar tarafından talep edilen üretim kılavuzlarını desteklemektedir.
Bu sayede sürekli rekabet avantajı için geniş kapsamlı şanslar oluşur

  • Kompleks ulusal ve uluslararası yasal taleplerin yerine getirilmesi


  • Kuruluş için kritik olan tutanakların uzun vadeli ve güvenli yönetimi, ayrıca arşivlenmesi

  • Eksiksiz GxP'ye uygun dokümantasyon

  • Kalite yönetiminin ve kalite kontrolünün desteği

  • 21 CFR Part 11'e uygunluk

  • Uluslararası pazarlanan ürünler dahil, bütün ruhsat alma için önemli olan dokümanların kıvamlı ve etkili yönetimi 

 • Araştırma & Geliştirme'den başlayıp pazarlanmasına kadar ve bunun dışında tüm işlemlerde, Komple Lifecycle'in uygulanması