Kurumsal İçerik Yönetimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Çözümler

 Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Kurumsal İçerik YönetimiÞirketler, sadece sürekli yenilikler ve esneklikler sayesinde bugünkü rekabet ortamında ayakta durabilirler. Þirketin ürün ve hizmetlerinin sunulması gerekir ve ayrıca verimlilik, devamlı piyasa değişikliklerine uyum sağlamak zorundadır. Gelişmeler, zamanında tanınmalı, ürünler plânlanmalı, geliştirilmeli ve hedefe uygun bir şekilde piyasaya sunulmalıdır. Bu talepler, geniş haber ve bilgi tabanına dayanan detaylı kararları gerektirir. Örneğin eksik bilgilerden kaynaklanan çift işlemleri önlemek için, ilaveten dahili süreçler, sürekli optimize edilmek zorundadır.
4Unit & COI-BusinessFlow ile şirketinize bir çözüm sunulur. Bu çözüm şirketinizdeki haberleri ve bilgileri, basit erişime her zaman hazır bulundurur. Ayrıca süreçlerinizin otomasyonuna da katkıda bulunur. 4Unit & COI-BusinessFlow ile şirketiniz adına, her karar alışınızda, rakiplerinizden bir adım önde olmanızı sağlar. Bu da, rakiplerinize karşı büyük bir avantajdır.Kayıt Yönetimi, Bilgi-Yaşam Yönetimi Bakış Açısı ve İş-Süreç Yönetimi'nin ideal koordinasyonu sayesinde şirketinize, maliyet düşürümü sağlar ve verim artışı için geniş çaplı potansiyel ortaya çıkar.
4Unit & COI-BusinessFlow'un desteği sayesinde şirketiniz için, yarın önemli olan kararları, bugün vereceksiniz. 
    • Mevcut olan süreçlerin, ortak Þirket-İçerik Yönetimi tabanında standartlaştırılması sayesinde optimize edilmesi

    • Standart sistemlerde (örneğin SAP, MS Office, Lotus Notes gibi) direkt şirket için kritik bilgilerin hazır bulundurulması

    • Þirket çapında bilgi mevcudu ve agregasyonu, trendlerin ve gelişmelerin erken farkedilmesini garanti eder

    • Merkezi veri ve bilgi mevcudu sayesinde maliyet düşüşü

  • Kapsamlı bir Þirket-İçerik Yönetimi yapısı sayesinde, sistemin sağlamlaştırılması