Yayınlama

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Çözümler

Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Yayınlamaö Basın Yayın ve Gazete Bir çok endüstri dalında, teknik dokümantasyonun düzenlenmesi zorunluluğu, yasalarla şart koşulmuştur. Açıklanması gerekli olan ürünlerin, her üreticisi kanunen, ürünlere ve bileşenlerine yönelik ilgili dokümantasyonları (örneğin kullanma kılavuzu veya reçetesi) düzenlemeye ve kullanıcıya teslim etmeye zorunludur.
Böylece teknik dokümantasyon, ürünlerin ömrü süresinde bütün kuruluşlar için önemli bir parça olmuştur. Hatalı, eksik veya  yanlış kullanıma neden olan teknik dokümantasyonlar, teminat ve tazminat davalarının açılmasına yol açabilir.
Eskiden, çoğunlukla bir kaç sayfa, bir dokümantasyon için yeterliydi; aksine bugün çoğu - ürünlerin karmaşıklığı yüzünden yüzlerce sayfadan oluşur.  Tazminat riski, mesuliyet, cihaz güvenliği, standartlar ve yönetmelikler dokümantasyonların boyutuna olan talepleri artırıyor.
Ayrıca, değişen tüketim tavrı sayesinde hem ürünün çeşitliliği hem de ürünün gelişmişliği arttı. Her makine veya cihaz modelinin, kullanıcıya tehlikesiz ve sınırsız kullanım imkanı sağlaması için, bireysel ve detaylı bir kılavuza gereksinimi mevcuttur. Bu, bir cihazın veya ürünün her yeni versiyonu için yeni bir kılavuz anlamına gelir. Kullanım kılavuzları, montaj kılavuzları, el kitapları, müşteri servisi kitapları, kataloglar, ürün belgeleri, servis ve bakım belgeleri v.s. teknik dokümantasyonun kapsamlı alanına dahildir.
Hangi teknik redaktör, düzeltme seyrinin karmaşık kullanımına sinirlenmez? Hangi grafikçi kapsamlı dokümantasyon projelerinde, hala, her bir uygulamada çeşitli bölümlerin ilgili düzeltme isteklerini etkin şekilde yönetebilir?
Yayın süreçleri, birçok kuruluşta karmaşıktır. 4Unit&COI-BusinessPublishers formunda, yüksek performanslı yazı işleri sistemi, teknik dokümantasyon için bir çözüm getirir. Burada özel bir İçerik-Yönetim-Çözümü, tecrübe edilmiş Kayıt Yönetimi ve Bilgi-Yaşam çevirim Yönetimi-Çözümleriyle bağlanmıştır. Adobe FrameMaker (+SGML) standart-Editör'ün entegrasyonu sayesinde ve standartlaşmış metin işaretleme dili SGML/XML temelindeki ürün, size modern bir yayın-çözüm kullanma imkanı sağlar.

  • Parça nesnelerin, referanslanma imkanı sayesinde, yeni dokümantasyon versiyonlarının düzenlenmesinde ciddi maliyet tasarrufu

  • Güncelleştirmede araştırma, arama ve uzun süren "yeniden işlem görme" için tüm masrafların kalkması

  • Entegre edilmiş Redlining Fonksiyonu sayesinde, kâğıtsız düzeltme süreçleri

  • Kuruluş genelindeki kalite yönetimi çerçevesinde, her bir adımın anlaşılabilirliği

  • Üretici sorumluluğu anlamında, yasal taleplerin yerine getirilmesi

  • Merkezi bir veri kaynağından yönetim sayesinde, çizimlerin, resimlerin, tabelaların ve metinlerin devamlı hazır bulundurulması

 • Eski dijital verilerin entegrasyonu, acil ve efektif olarak mevcut bulunan sistem çevrelerinden, başka sistemlere geçme imkanı sağlar

 

Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Kayıt Yönetimi, Yayınlama Basın Yayın ve Gazete