Basın-Yayın

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Basın-Yayın

 
Bilgi-işlem branşındaki teknik gelişmeler, medya ve yayıncılıkta temelde olan yeni yönelişe sebep olmuştur. Yeni medyalar, On-line magazin, e-Books veya işitme kitapları gibi değişmiş bilgi edinme alışkanlıkları, piyasaları değiştiriyor. Reklam gelirleri durgunlaşıyor, satış hasılatları ve ilan hacmi düşüyor. Ürünlerin piyasaya girişlerinde başarı oranları geriliyor. İlgili medya kuruluşları, 21. yüzyılın talepleriyle uyum sağlaması için kendi iş süreçlerini bir kez daha düşünmek, yeni süreç ve teknolojileri ithal etmek zorundadır. Modern teknolojilere ve gelişmelere olan bağlantıyı kimse kaçırmak istemez. Bu, heyecanlı bir kitap veya polisiye bir dizi için konu değil, aksine medya branşları tarafından başarılmak zorunda olan kışkırtmalardır.
 
Yayınevi branşlarının, tümü yıldan yıla büyük miktarlarda "Content" adı verilen içerikler ve bilgiler üretirler. Aynı anda, Content'in çok farklı türleri oluşturulur ve saklanır. Dijital resimler, video ve audio dosyaları, magazin malları (Print ve On-line versiyonlarında), ayrıca reklam belgeleri, grafikler veya sözleşmeler gibi materyaller. Bu dijital veri mevcutlarını tüm kuruluşta etkin yapılandırma, yönetme ve hedefe yönelik çeşitli kanallar üzerinden yayınlama görevinin üstesinden gelmek, oldukça zordur.
 
4Unit & COI-BusinessFlow size bunun için ideal işlevsellikler sunuyor. Pek çok sisteme bağlantısı sayesinde, çeşitli Content türleri kuruluş çapında kolayca saptanabilir ve merkezi olarak yönetilebilir. Kuruluşunuzda onaylama süreçlerinin dijital bir ortama taşınması sayesinde optimize edilebilir. Daha süreçlerin işlemi esnasında oluşan veya var olan dokümanlar saptanabilir, hazır bulundurulabilir ve arşivlenebilir. Bu kuruluş çapında bir Bilgi-Yaşam döngüsü Yönetiminin (Information-Lifecycle-Managements'in) oluşması için temel oluşturur.