Diğerleri

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Diğerleri

 
Artan ekonomik baskı, yükselen müşteri beklentileri ve büyüyen yasal talepler, çeşitli branşlardaki kuruluşlardan, işletme içi süreçlerin daha etkin biçimlendirilmesini istiyor. Kararlar, hızlı ve uzmanca alınmak zorundadır. Bu değişiklikler katılan kuruluşlardan, merkezi olarak, kararlara dair gerekli olan tüm bilgilerin hazır bulundurulması için bir çözümün oluşturulması gibi, Kayıt Yönetimine ( Records Management ) benzeyen yasal taleplerin uygulanması için de anlamlı bir yaklaşım bekliyor.
 
Bugün  4Unit & COI-BusinessFlow İş Akışı ile size bunun için bir çözüm sunuluyor. Hem Kayıt Yönetimi ( Records Management ) çözümleri, hem de Bilgi Yaşam Döngüsü Yönetim
( Information Lifecycle Management ) Sistemleri tüm branşlardan her türlü taleplerin uygulanmasını mümkün kılar. 4Unit & COI-BusinessFlow ile iç süreçlerinizi hızlandırırsınız. Direkt önde gelen uygulamanızdan, doğru iş bağlamınızda hızlı ve etkin tüm önemli belgelerinizi buluyorsunuz.
 
4Unit Çözümüyle düzenli halde mevcut olan iş seyirlerini, çok kolay, maliyet tasarruf eder şekilde biçimlendirir ve hızlandırırsınız. Aynı anda, mevcut olan yazılımları problemsiz olarak iş akışına entegre edebilirsiniz.