Kamu Yönetimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Kamu Yönetimi

 
eDevlet (eGovernment) şu sıra, her belediyeyle karşı karşıya getirilen slogandır. Kamu yönetiminde süreçlerin elektronik ortama taşınması, şimdiki yönetim yapılarının modernize edilmesinde ön plandadır.
 
Kamu yönetiminde bu yeni sistemin On-line servisleri, parti trafiği, muhasebecilik ve personel yönetimi gibi bölümlerine girişi, halka daha yakın olmaya, kullanımı kolaylaştırmaya, halka bu sistemle çalışmak için esnek imkanlar sunmaya ve halk ile resmi makamlar ve kuruluşlar arasında başarılı bir veri değiş tokuşunda yoğunlaşmaya katkıda bulunur. Boş kasalar, azalan bütçeler ve daima kısıtlanan kaynaklar karşısında, kolaylaştırılmış, otomatikleştirilmiş yapılar ve seyirler, Bilgi-İşlem sistemlerine minimum maliyetle ulaşmalıdır. Elektronik medyaların, resmi makamlara girişi gitgide artıyor. Taranmış dosya süreçleri, kağıt dokümanlarla dolu olan dosyaların yerini alıyor. On-line formları ve sözleşmeleri resmi makamlara gitmeyi gereksiz kılıyor.
 
4Unit & COI-BusinessFlow'a dayanan çözümler, hem ülke düzeyinde hem de bölgesel düzeyde yayılmıştır. EDİYAS®, bağımsız araştırmalar çerçevesinde, önde gelen ürün olarak kendini kanıtlamıştır.
 
Yerel ortam için ek çözümler geliştirilmiştir. Böylece belediyelere yönelik, özel kullanım alanları için çözümlere benzeyen elektronik meclis bilgi sistemleri de mevcuttur.
 
Arşivleme ve doküman yönetim alanında önde gelen çözümler sunmaktayız. Geniş kapsamlı süreçler hakkındaki bilgiler ve mevcut bulunan özel iş süreçlerine entegrasyonu sayesinde ilgili belediyeler, kapsamlı avantajlar elde etmektedir.