Makina Mühendisliği

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Makina Mühendisliği

 
Makina mühendisliği, ülkemizde, en büyük branşlardan biridir ve dünya piyasalarında önemli bir pozisyon almaktadır. Bu branş, modern sanayi toplumunda kilit rolü üstlenmektedir. Ancak makinalar sayesinde yeni teknolojilerin ve ürünlerin fikir ve hayalleri gerçekleşiyor.
 
Bugün makine ve tesisat yapımındaki kuruluşlar, yeni ürünler için, daima kısalan Time-to-Market'le artan rekabet baskısını hissediyor. Müşteri belirtilerindeki ürün varyasyonları ve detaylarının sayısı, ayrıca müşterilerin kalite beklentileri, daima artmaktadır. Bunun karşısında, azalan kazançlar ve artan piyasa karmaşıklığında çoğalan maliyetler durmaktadır.
 
Daha hızlı, daha belirgin, daha esnek olmak,  makina mühendisliğinin karşılamak zorunda olduğu taleplerdir. Böylece, bu ortamda, en kısa zamanda hedefe doğru etkili kararlar alınmak zorundadır. Burada, kuruluşta iddialı olan süreç seyirlerinin etraflıca düşünülmesi kaçınılmazdır.
4Unit olarak güçlü çözümlerimiz ile size, süreçleri optimize etme, bitiş zamanlarını kısaltma ve maliyetleri düşürme, bunun yanısıra Bilgi Yaşam döngüsü Yönetiminin (Information Lifecyle Management'in) oluşturulması imkanını sunuyoruz. Olgunlaşmış çözümlerimiz ve uzun yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde, makina ve tesisat yapımı ortamlarından, sayısı devamlı artan kuruluşlar, bizi seçtiler.

    • Kuruluş çapında, bir Bilgi Yaşam döngüsü Yönetiminin (Information Lifecyle Management'in) kullanımı sayesinde, önde gelen ana süreçlerin desteği


    • Yeni piyasa eğilimlerinin erken fark edilmesi sayesinde, Time-to-Market'in kısaltılması


  • İleri Kayıt-Yönetimi (Records-Management) Çözümleriyle yasal talimatların yerine getirilmesi desteği