Otomotiv

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Otomotiv  

Otomobil sanayisi son on yıldan buyana, batıdaki endüstri devletlerinin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmişliğini en kuvvetli derecede belirledi. Yeniliklere sürekli değişiklikler ve uyarlamalar, ayrıca değişen şartlar bu branşın bir parçasıdır. Bu değişiklikler, otomobil değer artışı zincirinin tüm anahtar süreçlerini kapsamaya devam edecektir.   SAP Sistemleri, otomobil branşında ve otomobil yan sanayisinde önemli sistemleri oluşturmaktadır. Bu standart sistem ortamının desteği, böylece otomobil branşında kullanılan yazılım ürünleri için önemli taleplerden birini oluşturur. SAP ile diğer yazılım sistemleri ne kadar iç içeyse, önde gelen SAP sistemi için Return-on-Investment o kadar artar. Entegrasyon sayesinde işe alışma maliyeti azaltılır ve süreç seyirleri sıkılaştırılır.   Araştırma ve geliştirme gibi bölümlerde CAD programları gibi, özel iş sektörlerine hazırlanmış olan özel sistemler kullanılmaktadır. Bu branşlara özgü yazılım sistemleriyle, SAP'nin desteği ya da bağlantısı, verim potansiyelinin artırılması ve maliyetin azaltılması için kesin bir yaklaşımdır.   Otomotiv alanında sahip olduğumuz çok sayıda müşterimiz sayesinde yıllardan beri bu branşın süreçleriyle ve talepleriyle tanışıklığımız mevcuttur.   Çözümlerimiz, değer artışı zinciriniz boyunca komple iş süreçlerinin uygulanmasını sunar. Bu süreç çözümlerinin yanısıra grafik yönetimi, normlar ve patent yönetimine dair çözümler, ayrıca SAP ortamları için klasik arşiv çözümleri örnek olarak verilebilir. Bütün çözümler kazancınızın artışına katkıda bulunur ve maliyetlerinizin azaltılmasını mümkün kılar.