Diğerleri

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Diğerleri

 
Artan ekonomik baskı, yükselen müşteri beklentileri ve büyüyen yasal talepler, çeşitli branşlardaki kuruluşlardan, işletme içi süreçlerin daha etkin biçimlendirilmesini istiyor. Kararlar, hızlı ve uzmanca alınmak zorundadır. Bu değişiklikler katılan kuruluşlardan, merkezi olarak, kararlara dair gerekli olan tüm bilgilerin hazır bulundurulması için bir çözümün oluşturulması gibi, Kayıt Yönetimine ( Records Management ) benzeyen yasal taleplerin uygulanması için de anlamlı bir yaklaşım bekliyor.
 
Bugün  4Unit & COI-BusinessFlow İş Akışı ile size bunun için bir çözüm sunuluyor. Hem Kayıt Yönetimi ( Records Management ) çözümleri, hem de Bilgi Yaşam Döngüsü Yönetim
( Information Lifecycle Management ) Sistemleri tüm branşlardan her türlü taleplerin uygulanmasını mümkün kılar. 4Unit & COI-BusinessFlow ile iç süreçlerinizi hızlandırırsınız. Direkt önde gelen uygulamanızdan, doğru iş bağlamınızda hızlı ve etkin tüm önemli belgelerinizi buluyorsunuz.
 
4Unit Çözümüyle düzenli halde mevcut olan iş seyirlerini, çok kolay, maliyet tasarruf eder şekilde biçimlendirir ve hızlandırırsınız. Aynı anda, mevcut olan yazılımları problemsiz olarak iş akışına entegre edebilirsiniz.

 

Tıbbi Malzeme / İlaç

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Tıbbi Malzeme / İlaç

 
İlaç endüstrisi, yasalar ve yönetmeliklerden oluşan kompleks, kural mekanizmasına tabidir. Bu kural mekanizması, büyük veri ve doküman mevcudunun, vasıflı kullanımını gerektiriyor. FDA Rule 21 CFR Part 11, GxP Guidelines ve CTD/eCTD gibi yeni izin formatı iç içedir ve uygulamasında, ilaç endüstrisindeki kuruluşlara bir kışkırtma sunmaktadır.
 
Resmi taleplerin yerine getirilmesi için, 4Unit & COI-PharmaSuite'in birimleri, geniş çaplı destek sunmaktadır. Elektronik ilaç izni ve GxP'e uygun dokümantasyon için yenilikçi ve sürece dayalı standart çözümler, müşterilerimizle ve ilaç endüstrisinden uzman ortaklarımızla geliştirilmiş/geliştirilmektedir.
 
Güçlü bir teknolojiye dayanan, tamamen entegre olmuş
Kayıt Yönetimi ( Records Management ) ve Bilgi Yaşam Döngüsü Yönetiminin
( Information Lifecycle Management'in ) temelinden oluşan komple çözümler, sizin için hazır bulunmaktadır. İlaç şirketleri Ürün-Yaşam döngüsü-Yönetiminin (Product-Lifecycle-Management'in) baştan sona desteğinden ve beraberinde gelen izin sürecinin hızlandırılmasından fayda sağlamaktadır. Böylece kuruluşların etkinliği artırılabilir ve Time-to-Market'in kısaltılmasına ulaşılabilir.

 

Kamu Yönetimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Kamu Yönetimi

 
eDevlet (eGovernment) şu sıra, her belediyeyle karşı karşıya getirilen slogandır. Kamu yönetiminde süreçlerin elektronik ortama taşınması, şimdiki yönetim yapılarının modernize edilmesinde ön plandadır.
 
Kamu yönetiminde bu yeni sistemin On-line servisleri, parti trafiği, muhasebecilik ve personel yönetimi gibi bölümlerine girişi, halka daha yakın olmaya, kullanımı kolaylaştırmaya, halka bu sistemle çalışmak için esnek imkanlar sunmaya ve halk ile resmi makamlar ve kuruluşlar arasında başarılı bir veri değiş tokuşunda yoğunlaşmaya katkıda bulunur. Boş kasalar, azalan bütçeler ve daima kısıtlanan kaynaklar karşısında, kolaylaştırılmış, otomatikleştirilmiş yapılar ve seyirler, Bilgi-İşlem sistemlerine minimum maliyetle ulaşmalıdır. Elektronik medyaların, resmi makamlara girişi gitgide artıyor. Taranmış dosya süreçleri, kağıt dokümanlarla dolu olan dosyaların yerini alıyor. On-line formları ve sözleşmeleri resmi makamlara gitmeyi gereksiz kılıyor.
 
4Unit & COI-BusinessFlow'a dayanan çözümler, hem ülke düzeyinde hem de bölgesel düzeyde yayılmıştır. EDİYAS®, bağımsız araştırmalar çerçevesinde, önde gelen ürün olarak kendini kanıtlamıştır.
 
Yerel ortam için ek çözümler geliştirilmiştir. Böylece belediyelere yönelik, özel kullanım alanları için çözümlere benzeyen elektronik meclis bilgi sistemleri de mevcuttur.
 
Arşivleme ve doküman yönetim alanında önde gelen çözümler sunmaktayız. Geniş kapsamlı süreçler hakkındaki bilgiler ve mevcut bulunan özel iş süreçlerine entegrasyonu sayesinde ilgili belediyeler, kapsamlı avantajlar elde etmektedir.

 

Basın-Yayın

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Basın-Yayın

 
Bilgi-işlem branşındaki teknik gelişmeler, medya ve yayıncılıkta temelde olan yeni yönelişe sebep olmuştur. Yeni medyalar, On-line magazin, e-Books veya işitme kitapları gibi değişmiş bilgi edinme alışkanlıkları, piyasaları değiştiriyor. Reklam gelirleri durgunlaşıyor, satış hasılatları ve ilan hacmi düşüyor. Ürünlerin piyasaya girişlerinde başarı oranları geriliyor. İlgili medya kuruluşları, 21. yüzyılın talepleriyle uyum sağlaması için kendi iş süreçlerini bir kez daha düşünmek, yeni süreç ve teknolojileri ithal etmek zorundadır. Modern teknolojilere ve gelişmelere olan bağlantıyı kimse kaçırmak istemez. Bu, heyecanlı bir kitap veya polisiye bir dizi için konu değil, aksine medya branşları tarafından başarılmak zorunda olan kışkırtmalardır.
 
Yayınevi branşlarının, tümü yıldan yıla büyük miktarlarda "Content" adı verilen içerikler ve bilgiler üretirler. Aynı anda, Content'in çok farklı türleri oluşturulur ve saklanır. Dijital resimler, video ve audio dosyaları, magazin malları (Print ve On-line versiyonlarında), ayrıca reklam belgeleri, grafikler veya sözleşmeler gibi materyaller. Bu dijital veri mevcutlarını tüm kuruluşta etkin yapılandırma, yönetme ve hedefe yönelik çeşitli kanallar üzerinden yayınlama görevinin üstesinden gelmek, oldukça zordur.
 
4Unit & COI-BusinessFlow size bunun için ideal işlevsellikler sunuyor. Pek çok sisteme bağlantısı sayesinde, çeşitli Content türleri kuruluş çapında kolayca saptanabilir ve merkezi olarak yönetilebilir. Kuruluşunuzda onaylama süreçlerinin dijital bir ortama taşınması sayesinde optimize edilebilir. Daha süreçlerin işlemi esnasında oluşan veya var olan dokümanlar saptanabilir, hazır bulundurulabilir ve arşivlenebilir. Bu kuruluş çapında bir Bilgi-Yaşam döngüsü Yönetiminin (Information-Lifecycle-Managements'in) oluşması için temel oluşturur.

 

Makina Mühendisliği

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Makina Mühendisliği

 
Makina mühendisliği, ülkemizde, en büyük branşlardan biridir ve dünya piyasalarında önemli bir pozisyon almaktadır. Bu branş, modern sanayi toplumunda kilit rolü üstlenmektedir. Ancak makinalar sayesinde yeni teknolojilerin ve ürünlerin fikir ve hayalleri gerçekleşiyor.
 
Bugün makine ve tesisat yapımındaki kuruluşlar, yeni ürünler için, daima kısalan Time-to-Market'le artan rekabet baskısını hissediyor. Müşteri belirtilerindeki ürün varyasyonları ve detaylarının sayısı, ayrıca müşterilerin kalite beklentileri, daima artmaktadır. Bunun karşısında, azalan kazançlar ve artan piyasa karmaşıklığında çoğalan maliyetler durmaktadır.
 
Daha hızlı, daha belirgin, daha esnek olmak,  makina mühendisliğinin karşılamak zorunda olduğu taleplerdir. Böylece, bu ortamda, en kısa zamanda hedefe doğru etkili kararlar alınmak zorundadır. Burada, kuruluşta iddialı olan süreç seyirlerinin etraflıca düşünülmesi kaçınılmazdır.
4Unit olarak güçlü çözümlerimiz ile size, süreçleri optimize etme, bitiş zamanlarını kısaltma ve maliyetleri düşürme, bunun yanısıra Bilgi Yaşam döngüsü Yönetiminin (Information Lifecyle Management'in) oluşturulması imkanını sunuyoruz. Olgunlaşmış çözümlerimiz ve uzun yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde, makina ve tesisat yapımı ortamlarından, sayısı devamlı artan kuruluşlar, bizi seçtiler.

    • Kuruluş çapında, bir Bilgi Yaşam döngüsü Yönetiminin (Information Lifecyle Management'in) kullanımı sayesinde, önde gelen ana süreçlerin desteği


    • Yeni piyasa eğilimlerinin erken fark edilmesi sayesinde, Time-to-Market'in kısaltılması


  • İleri Kayıt-Yönetimi (Records-Management) Çözümleriyle yasal talimatların yerine getirilmesi desteği