Sağlık/Tıp Teknolojisi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Sağlık/Tıp Teknolojisi

 
Sağlık sisteminin etrafındaki kışkırtmalar her zaman çok yönlüydü. Fakat şu sıra, değişmeyen verimlilikte ve kalitede, maliyet tasarrufuna dayalı talepler, eskiye göre oldukça yüksektir. Yöneticiler, doktorlar, klinik personeli ve hastalar da sağlık sistemindeki reformlara ve bununla bağlantılı olan yeniden yapılandırma ve yapı değişikliklerine ayak uydurmak zorundadır. Kapsamlı tasarruf tedbirleri, aynı zamanda devamlı artan kalite ve bakım servislerinde yüksek ölçüde etkinlik talep ediyor.
 
Hastaneler, sigortalar ve muayenehaneler, daima çok yönlü bir ortamda bağımsız hareket etme problemiyle karşılaşıyor. Hastaneler, klinikler ve sigorta şirketleri için stratejik şirket idaresi, birbirinden ayrı hesap sistemi ve entegre olmuş hastane bilgi sistemi, rekabet ortamında yaşamak için mutlak bir zorunluluktur.
 
Bu gelişme tabi ki tıbbi teknik cihazların üreticilerini de ilgilendiriyor. Onlar, yeni hizmet tekliflerinin düzenlenmesindeki gibi bu değişiklikleri, ürünlerin yeni geliştirilmesi çerçevesinde aynen dikkate almak zorundadırlar. Ne kadar değişen genel şartlara kendilerini doğru ayarlayabilirlerse, gelecekte o kadar hedefe yönelik ve başarılı çalışabilirler.
 
Bu talepleri layığıyla yerine getirmek için ürünlerimizle ve çözümlerimizle size yardım ediyoruz. Pek çok projede sağlık sistemi, tıbbi ürünler, cihazlar ve ayrıca Life Science alanlarından müşterilerimize, aşağıdaki avantajları elde etme imkanını verdik:
 

  • Süreçlerin optimize edilmesi


  • Time-to-Market'in kısaltılması


  • Yöntemsel etkinliğin artırılması


  • Tek tip bir bilgi temelinin düzenlenmesi


  • Hesap sistemlerine entegrasyon


 • Önemli yasal tüzük, yönetmelik ve normların yerine getirilmesi