Tıbbi Malzeme / İlaç

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Endüstri

Tıbbi Malzeme / İlaç

 
İlaç endüstrisi, yasalar ve yönetmeliklerden oluşan kompleks, kural mekanizmasına tabidir. Bu kural mekanizması, büyük veri ve doküman mevcudunun, vasıflı kullanımını gerektiriyor. FDA Rule 21 CFR Part 11, GxP Guidelines ve CTD/eCTD gibi yeni izin formatı iç içedir ve uygulamasında, ilaç endüstrisindeki kuruluşlara bir kışkırtma sunmaktadır.
 
Resmi taleplerin yerine getirilmesi için, 4Unit & COI-PharmaSuite'in birimleri, geniş çaplı destek sunmaktadır. Elektronik ilaç izni ve GxP'e uygun dokümantasyon için yenilikçi ve sürece dayalı standart çözümler, müşterilerimizle ve ilaç endüstrisinden uzman ortaklarımızla geliştirilmiş/geliştirilmektedir.
 
Güçlü bir teknolojiye dayanan, tamamen entegre olmuş
Kayıt Yönetimi ( Records Management ) ve Bilgi Yaşam Döngüsü Yönetiminin
( Information Lifecycle Management'in ) temelinden oluşan komple çözümler, sizin için hazır bulunmaktadır. İlaç şirketleri Ürün-Yaşam döngüsü-Yönetiminin (Product-Lifecycle-Management'in) baştan sona desteğinden ve beraberinde gelen izin sürecinin hızlandırılmasından fayda sağlamaktadır. Böylece kuruluşların etkinliği artırılabilir ve Time-to-Market'in kısaltılmasına ulaşılabilir.