CRM

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Entegrasyon

CRM

SAP ve Siebel gibi Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri (Customer-Relationship-Management - CRM), satış bölümlerinin seyrinde devrim yapmışlardır. CRM sistemlerinin kullanımından önce hedefe yönelik müşteri bakımı, tüm müşteriye özgü doküman ve bilgilerle hiç tek tip temel bakım yapılamadığından zordu. Kuruluşta birçok bilgi, kâğıt formunda ve sadece dağınık bir şekilde bulunuyordu. Bugün tüm müşteri verileri, merkezi CRM sistemlerinde kayıt ediliyor. Böylelikle bireysel, müşteriye özgü yönelme, etkin ve hızlı elde edilebiliyor. Tek tip bir sistem temeli sayesinde, tüm satış elemanları ilgili belgelere erişebilir ve böylece bir müşterinin danışmanlığı için stratejiyi ayrıntılı olarak saptayabilir. Elde bulunan bilgilerle ve buna dayanan pazarlama etkinlikleriyle bağlantılı olarak seçilmiş etkinlikler için, hedef gruplar direkt muhatap alınabilir ve yanıt kotası belirgin olarak artar.   4Unit çözümleri CRM sistemlerinizi destekler. Verilerin yanısıra şimdi, yazılı yazışma, verilen siparişler, gönderilen faturalar veya kapsamlı sözleşme belgeleri gibi dokümanlar da beraber yönetilir. Bu belgeler kompakt olarak sunulur ve ilgili satış elemanları için her zaman ulaşılabilir hale getirilir. Bu sayede bir sonraki adım için önemli olan kararlarda, tüm seyirler anlaşılabilir. Hedefe yönelik ve sorumlu bir satış seyri için bu toplanmış bilgiler, iş başarınız açısından çok önemlidir.  

  • Tüm dokümanların bağlantısı sayesinde, mevcut CRM sisteminizin optimize edilmesi  • Alınan e-postalar veya kuruluş içinde düzenlenmiş protokoller gibi genel belgelerin yönetimi sayesinde, iş ortamının yansıtılması  • Tüm dokümanlar elektronik olarak ve bir tuş ile derhal emrinize sunulduğundan, müşteri başvurularına hızlı reaksiyon  • Bağımsız olan uzun süreli saklama formatında, tüm müşteriye özgü dokümanların arşivlenmesi sayesinde arttırılmış güvence  • Başka kuruluş alanlarından (örneğin servis gibi),  satışa özgü içeriklerin bağlantısı sayesinde, tüm müşteri ilişkilerine komple bakış  • Yasal yükümlülüklerin gerçekleşmesinde destek • Kapsamın, kuruluş çapında bir ILM Çözümüne genişlemesi