Diğerleri

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Entegrasyon

Diğerleri

 
SAP, Microsoft Office, Lotus Notes veya klasik intranet ortamları gibi standart yazılım sistemlerinin yanısıra, kuruluşlar için, stratejik önemi olan diğer sistemler de mevcuttur. Bu sistemler ECM - Yönlerinin entegrasyonu sayesinde, optimize edilebilirler. Sistemde verilerin arşivlenmesi, birçok kuruluş alanında sıklıkla karşılaşılan önemli bir taleptir.
Kapsamlı entegrasyon imkanları sayesinde 4Unit & COI-BusinessFlow, geniş çaplı bir optimize etme potansiyeli sağlıyor. Bu bir yandan sistemlerde oluşan verilerin yönetimi ve dosyalanması, diğer yandan sistem genelinde süreç desteği sayesinde meydana gelir. 4Unit & COI-BusinessFlow'un, kuruluşlara ait sistemlere entegrasyonu ve onun ECM İşlevsellikleri sayesinde süreçleri tek tip olarak uygulamaya geçirme, maliyetleri belirgin olarak düşürme ve toplam seyir süresini azaltma imkanına sahip olursunuz.
 
Tecrübelerimiz çerçevesinde, altta yer alan sistemler için çözümler 4Unit & COI-BusinessFlow ile gerçekleştirilmiştir.
 

  • IKOL-KFZ (Telecomputer GmbH firmasının, yerel motorlu taşıt-ruhsatı için sistemi)


  • KVAISy (SIV.AG firmasının, yerel bakım ve çöp işlemi için sistemi)


  • Geomedia (Intergraph firmasının, GİS-Sistemi)


  • SİCAT-UT (Siemens firmasının, GİS sistemi)


  • Livelink (Opentext firmasının, ECM-Sistemi)


  • Arcis (Ceyoniq firmasının, Arşiv Sistemi)


  • RS (Rehling Systems firmasının, yerel bakım ve çöp işlemi için sistemi)
 
4Unit & COI-BusinessFlow ve onun ECM Fonksiyonları'nın entegrasyonu, sistemlerin değerini yükseltir ve bunlar kuruluşa ve piyasa gerekliliklerine göre uyum sağlar. İlaveten 4Unit çözümleri, çok çeşitli sistemleri ağlama ve bu hedefe yönelik genişletme, migrasyon veya kaldırma imkanı sunar.
 

  • Tek tip bir ECM-Çözümü çerçevesinde, farklı yazılım sistemlerinin entegrasyonu


  • Özel kullanım alanlarında, önde gelen sistemlerin optimize edilmesi


  • Özel kullanım sistemlerinin, merkezi süreç seyirleriyle bağlantısı


 • Modern ECM teknolojisinin kullanılması sayesinde, mevcut olan eski sistemlerin değerinin artırılması

Diğerleri

 
SAP, Microsoft Office, Lotus Notes veya klasik intranet ortamları gibi standart yazılım sistemlerinin yanısıra, kuruluşlar için, stratejik önemi olan diğer sistemler de mevcuttur. Bu sistemler ECM - Yönlerinin entegrasyonu sayesinde, optimize edilebilirler. Sistemde verilerin arşivlenmesi, birçok kuruluş alanında sıklıkla karşılaşılan önemli bir taleptir.
Kapsamlı entegrasyon imkanları sayesinde 4Unit & COI-BusinessFlow, geniş çaplı bir optimize etme potansiyeli sağlıyor. Bu bir yandan sistemlerde oluşan verilerin yönetimi ve dosyalanması, diğer yandan sistem genelinde süreç desteği sayesinde meydana gelir. 4Unit & COI-BusinessFlow'un, kuruluşlara ait sistemlere entegrasyonu ve onun ECM İşlevsellikleri sayesinde süreçleri tek tip olarak uygulamaya geçirme, maliyetleri belirgin olarak düşürme ve toplam seyir süresini azaltma imkanına sahip olursunuz.
 
Tecrübelerimiz çerçevesinde, altta yer alan sistemler için çözümler 4Unit & COI-BusinessFlow ile gerçekleştirilmiştir.
 

  • IKOL-KFZ (Telecomputer GmbH firmasının, yerel motorlu taşıt-ruhsatı için sistemi)


  • KVAISy (SIV.AG firmasının, yerel bakım ve çöp işlemi için sistemi)


  • Geomedia (Intergraph firmasının, GİS-Sistemi)


  • SİCAT-UT (Siemens firmasının, GİS sistemi)


  • Livelink (Opentext firmasının, ECM-Sistemi)


  • Arcis (Ceyoniq firmasının, Arşiv Sistemi)


  • RS (Rehling Systems firmasının, yerel bakım ve çöp işlemi için sistemi)
 
4Unit & COI-BusinessFlow ve onun ECM Fonksiyonları'nın entegrasyonu, sistemlerin değerini yükseltir ve bunlar kuruluşa ve piyasa gerekliliklerine göre uyum sağlar. İlaveten 4Unit çözümleri, çok çeşitli sistemleri ağlama ve bu hedefe yönelik genişletme, migrasyon veya kaldırma imkanı sunar.
 

  • Tek tip bir ECM-Çözümü çerçevesinde, farklı yazılım sistemlerinin entegrasyonu


  • Özel kullanım alanlarında, önde gelen sistemlerin optimize edilmesi


  • Özel kullanım sistemlerinin, merkezi süreç seyirleriyle bağlantısı


 • Modern ECM teknolojisinin kullanılması sayesinde, mevcut olan eski sistemlerin değerinin artırılması

 

Portaller

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Entegrasyon

Portaller

 
Portaller, bugün bir çok kuruluş için, kıvamlı ve hızlı bilgi dağılımında çıkış noktasını oluşturur. Internet, dış sunum ve ilgi duyanlar, müşteriler ve yan sanayi işletmecilerine, bilgilerin hazır bulundurulması için geliştirilmiş ise, İntranet ortamları bu amacı iç temele göre gerçekleştiriyor. Gittikçe artan bilgi yoğunluğu yüzünden kuruluşlar için kritik bilgilerin elemanlara, hızlı ve hedefe yönelik, hazır olarak bulundurulması çok önemlidir. Intranet ortamları, bunun için optimal bir platform sunuyor. Çünkü, onlara her zaman ve dünyanın her yerinden ulaşılabiliyor.
 
Fakat Intranet ortamları sadece bilgilerin hazır bulundurulmasıyla sınırlı değildir. Bu, gittikçe artan iş seyirlerinin uygulanmasını da kapsar. Microsoft Sharepoint Portal Server veya mySAP Enterprise Portal gibi, klasik Business-Portal-Çözümleri, bunun için örneklerdir.
 
Ayrıca, ortakların ve yan sanayi işletmecilerinin, özel bilgi mevcuduna erişebildikleri Extranet uygulamaları, kuruluş içinde, iletişim açısından önemli bir yön oluşturur ve süreçlerin hızlandırılmasında faydalı olur. Ortaklar ve mal teslim eden şirketler, ilgili yönetmelik dokümanlarına veya örneklere ne kadar hızlı erişebilirse, yayınlanan yenilikler o kadar hızlı dikkate alınabilir.
 
Bu çözümlerin uygulamaya geçirilmesi için 4Unit & COI-BusinessFlow,  ECM-Teknolojisinin ilgili Internet, Intranet ve Extranet ortamlarına entegrasyonunu sunuyor. Genel olarak ait olan içerikler ve dokümanlar, haklara ve ihtiyaçlara göre hazır bulundurulabilir. Yan sanayi işletmecileriniz, on-line ve güncel, geçerli işletme kurallarını, aynen kendi satış elemanlarının, gerekli olan teknik ürün kullanma kılavuzlarına erişebildikleri gibi, direkt görebilirler. İlgi duyanlar, sizin web sitenizde en yeni ürün broşürleri hakkında bilgi edinebilir. 4Unit çözümleri, kıvamlı yönetimi ve ayrıca gerekli içeriklerin hazır bulundurulmasını, portal yüzeyinden bağımsız olarak sağlar.
 

  • Tek tip bir ECM platformunun uygulanması sayesinde, Backoffice deki maliyetlerin azaltılması


  • İç ve dış kullanıcılar için, bilgilerin hazır bulundurulmasında destek


  • Otomatik, uzun süre arşivleme sayesinde, yasal taleplerin garanti edilmesi


  • Etkin bilginin hazır bulundurulması sayesinde, iletişim ve hizmet maliyetlerinin düşürülmesi


  • Entegrasyon sayesinde, müşteriyle ilişkileri güçlendirme


  • İstemci yüklemeksizin, elemanlar için kolay ve uygun maliyetli erişim


 • İnternet-Browser aracılığıyla, içeriklerin erişim ve yönetiminin zaman ve yerden bağımsız olarak yapılabilmesi

 

Office

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Entegrasyon

Office

 
Satış, Pazarlama, Personel gibi alanlarda ve servis gibi komşu bölümlerde sayısız dokümanlar ile taslaklar düzenlenmektedir. Dış bölümler, sıklıkla bu alanlara bağlıdır: Müşteride muhatap veya reklam ajanslarının elemanları. Tüm bu alanların bir ortak yanı vardır: Onlar ağırlıklı olarak, Microsoft-Office-Ürünlerinin dokümanlarıyla çalışırlar. Bu dokümanlar piyasa araştırmaları, Forecast-Raporları, pazarlama belgeleri, başvurular, sipariş belgelerinden, servis alanında kapsamlı kullanım kılavuzlarına varana kadar, bir temel oluşturur.
 
Bu dokümanlar, çoğu zaman elemanların özel bilgisayarlarının veya bölüme ait sunucularının çeşitli dizinleri altında yönetilir. Bu, bilgilerin çoğunun, bir kaç kere saklanmasına sebep olur. Bilgi işlem bölümünün iç kaynakları, örneğin bellek yeri formundaki gibi, aynı dokümanların sayısız kopyaları sayesinde doldurulur, hatta aşırı yüklenir. İlaveten gerekli olan dokümanların aranması zorlaştırılır veya tamamen engellenir. Yalnızca yerel, saklanmış verilere, meslektaşlar tarafından erişim engellenir.
 
Eğer dış şubeler de dikkate alınırsa, bu yönler belirgin olarak daha da kompleksleşir. Pazarlama etkinliklerini hedefe yönelik olarak yürürlüğe geçirebilmek için dış ajanslarla ve hizmet verenlerle işbirliği yapma, pazarlama bölümleri için oldukça yaygındır. Burada örnek olarak, pratikte veri değiş tokuşu nasıldır? Tüm dezavantajlarıyla, kolayca e-posta gönderilmesi sayesinde. Böylece brifing belgeleri, e-posta aracılığıyla yan sanayi işletmecilerine ulaşır, orada işlem görür ve arkasından tekrar geri gönderilir. Kuruluşta,  tekrar işlem görmesi için kaydedilir. Niçin bu yönlerin tümü akla uygun entegre edilmiş bir temele konulmuyor ve maliyet avantajları bununla sağlanmıyor?
 
4Unit & COI-BusinessFlow, bunun için çözüm sunuyor. Microsoft Office'in yüzeyine Kayıt-Yönetimi (Records-Management) ve Bilgi-Yaşam döngüsü-Yönetimi (Information-Lifecycle-Management) fonksiyonlarının, tam entegrasyonu sayesinde, elemanlar için içerikleri kolay, hızlı ve güvenli olarak bir merkezi platforma aktarma imkanı sunulur. Orada içerikler her zaman, her yerde, dünya çapında emrinizde bulunur. Yetkili dış şubeler bu belgelere, aynen kuruluştaki elemanlar gibi erişebilir. Buna ek olarak, 4Unit & COI-BusinessFlow, ilgili dokümanın düzenlendiği bağlamın dahil edilmesini de sunuyor. Böylece, tek tip başvurunun yanısıra tüm bununla bağlantılı olan e-postalar, dahili raporlar veya teklif gibi müşteri bilgileri, bir dosyada yönetilebilir. Outlook-entegrasyonu çerçevesindeki süreç uygulamaları sayesinde, kuruluş çapında tek tip bir çözüm ortaya çıkar.
 

  • MS-Office ortamından, bütün içeriklerin merkezi yönetimi


  • Bağımsız bir uzun süre saklama formatına dönüştürüm sayesinde, Kayıt-Yönetimi(Records-Management)-Taleplerinin gerçekleştirilmesi


  • Dokümanların dijital bir temelde yönetilmesi sayesinde, yönetim alanında iş süreçlerinin optimize edilmesi


  • Microsoft Office yüzeyine bağlantısı sayesinde, yüksek kullanıcı kabulü, tüm kuruluşlar için kritik olan bilgilerin ayarlanmasını garanti eder


 • Kapsamlı bir Bilgi-Yaşam döngüsü-Yönetim (Information-Lifecycle-Management) Çözümü yapısı, bu çözümde grafik dokümanlarının yanısıra tüm projelerle bağlantılı nesneler yönetiliyor

Office

 
Satış, Pazarlama, Personel gibi alanlarda ve servis gibi komşu bölümlerde sayısız dokümanlar ile taslaklar düzenlenmektedir. Dış bölümler, sıklıkla bu alanlara bağlıdır: Müşteride muhatap veya reklam ajanslarının elemanları. Tüm bu alanların bir ortak yanı vardır: Onlar ağırlıklı olarak, Microsoft-Office-Ürünlerinin dokümanlarıyla çalışırlar. Bu dokümanlar piyasa araştırmaları, Forecast-Raporları, pazarlama belgeleri, başvurular, sipariş belgelerinden, servis alanında kapsamlı kullanım kılavuzlarına varana kadar, bir temel oluşturur.
 
Bu dokümanlar, çoğu zaman elemanların özel bilgisayarlarının veya bölüme ait sunucularının çeşitli dizinleri altında yönetilir. Bu, bilgilerin çoğunun, bir kaç kere saklanmasına sebep olur. Bilgi işlem bölümünün iç kaynakları, örneğin bellek yeri formundaki gibi, aynı dokümanların sayısız kopyaları sayesinde doldurulur, hatta aşırı yüklenir. İlaveten gerekli olan dokümanların aranması zorlaştırılır veya tamamen engellenir. Yalnızca yerel, saklanmış verilere, meslektaşlar tarafından erişim engellenir.
 
Eğer dış şubeler de dikkate alınırsa, bu yönler belirgin olarak daha da kompleksleşir. Pazarlama etkinliklerini hedefe yönelik olarak yürürlüğe geçirebilmek için dış ajanslarla ve hizmet verenlerle işbirliği yapma, pazarlama bölümleri için oldukça yaygındır. Burada örnek olarak, pratikte veri değiş tokuşu nasıldır? Tüm dezavantajlarıyla, kolayca e-posta gönderilmesi sayesinde. Böylece brifing belgeleri, e-posta aracılığıyla yan sanayi işletmecilerine ulaşır, orada işlem görür ve arkasından tekrar geri gönderilir. Kuruluşta,  tekrar işlem görmesi için kaydedilir. Niçin bu yönlerin tümü akla uygun entegre edilmiş bir temele konulmuyor ve maliyet avantajları bununla sağlanmıyor?
 
4Unit & COI-BusinessFlow, bunun için çözüm sunuyor. Microsoft Office'in yüzeyine Kayıt-Yönetimi (Records-Management) ve Bilgi-Yaşam döngüsü-Yönetimi (Information-Lifecycle-Management) fonksiyonlarının, tam entegrasyonu sayesinde, elemanlar için içerikleri kolay, hızlı ve güvenli olarak bir merkezi platforma aktarma imkanı sunulur. Orada içerikler her zaman, her yerde, dünya çapında emrinizde bulunur. Yetkili dış şubeler bu belgelere, aynen kuruluştaki elemanlar gibi erişebilir. Buna ek olarak, 4Unit & COI-BusinessFlow, ilgili dokümanın düzenlendiği bağlamın dahil edilmesini de sunuyor. Böylece, tek tip başvurunun yanısıra tüm bununla bağlantılı olan e-postalar, dahili raporlar veya teklif gibi müşteri bilgileri, bir dosyada yönetilebilir. Outlook-entegrasyonu çerçevesindeki süreç uygulamaları sayesinde, kuruluş çapında tek tip bir çözüm ortaya çıkar.
 

  • MS-Office ortamından, bütün içeriklerin merkezi yönetimi


  • Bağımsız bir uzun süre saklama formatına dönüştürüm sayesinde, Kayıt-Yönetimi(Records-Management)-Taleplerinin gerçekleştirilmesi


  • Dokümanların dijital bir temelde yönetilmesi sayesinde, yönetim alanında iş süreçlerinin optimize edilmesi


  • Microsoft Office yüzeyine bağlantısı sayesinde, yüksek kullanıcı kabulü, tüm kuruluşlar için kritik olan bilgilerin ayarlanmasını garanti eder


 • Kapsamlı bir Bilgi-Yaşam döngüsü-Yönetim (Information-Lifecycle-Management) Çözümü yapısı, bu çözümde grafik dokümanlarının yanısıra tüm projelerle bağlantılı nesneler yönetiliyor

 

Groupware

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Entegrasyon

Groupware

 
Kuruluşunuzda Microsoft Exchange veya Lotus Notes kullanıyor musunuz? O zaman bu Groupware sistemlerinin personelinizin çalışmasında ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Eğer bu sistem devre dışı kalırsa, bilhassa yönetim alanında birçok süreç, çoğu zaman duraklar.
 
Kuruluşunuzda yüksek maliyet ve risklerin oluşması için, sistemin tamamen devre dışı kalması gerekmez. Yalnız özel veya merkezi olarak dosyalanmayan, kuruluşlar için kritik olan e-postaları sık sık aramak, aşırı masrafa yol açar. Daha şimdiden vergi sisteminin değişikliği ve "GdPdU"nun yürürlüğe girmesi öncesinde e-postalar, mahkeme önünde delil olarak kabul edilmiştir. Verilen siparişler, talepler veya benzer yasal ve vergi için önemli dokümanlar gibi verilerin de güvenli ve merkezi yönetilmesi gittikçe daha önemli oluyor. Tabi ki sizin için merkezi bir Kayıt Yönetim (Records Management) Sistemi şart değildir, fakat bir uygulama, yasal taleplerin gerçekleşmesini belirgin olarak kolaylaştırır.
 
4Unit & COI-BusinessFlow'a dayanan çözümler, sadece ilgili öğelerin merkezi bir bellek ortamında kolayca saklanmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda içeriklerin uzun süre saklanma formatına dönüştürülmesiyle, mevcut bulundurmayı garanti eder. 4Unit çözümlerinin standart sistemlere (Microsoft Exchange/Outlook ve Lotus Notes) direkt bağlantısı sayesinde, kuruluşunuz için kritik olan e-postalarınızın, hızlı, etkin ve uygun maliyetli saptanması mümkündür. Bir kullanıcı, sistemle ne kadar kolay çalışabilirse, onu o kadar sık kullanabilir ve yasal taleplerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak güvenliğiniz o kadar kapsamlı olur. 4Unit çözümlerinin e-postaları, otomatik olarak ayrı saklaması sayesinde önde gelen sistemlerin yükü hafifletilir. Arşivleme için kuralları kendiniz belirleyebilirsiniz.
Yükselen sistem performansı, kuruluş içi yardım hattının düşen maliyeti ve memnun olan elemanlar sizin başarınızdır.
 

  • MS Exchange ve Lotus Notes'da, e-posta arşivleme için komple çözümler


  • Elektronik formda bunun uygulanması sayesinde, kuruluşunuzun süreçlerinin optimize edilmesi


  • MS Exchange ve Lotus Notes ortamınız için rahatlama ve verim artışı


  • Kuruluş için kritik olan haberleri saklama, otomatik ve kolay erişilebilirlik


  • Yasal taleplerin gerçekleştirilmesinde destek


 • En yüksel kullanıcı kabulünü, sezgisel kullanım, güvence altına alır

 

Entegrasyon

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Entegrasyon

Entegrasyon  

Microsoft Office, Lotus Notes veya SAP gibi önde gelen uygulamalar, bugün bir şirketin temel bilgilerinin düzenlendiği ve iş süreçlerinin büyük bir kısmı yürürlükte olan ortamı oluşturmaktadır. Sizin için bu sistemlerin, kuruluşunuzun başarısına olan etkisi kesindir. Bu uygulamaların yapısından dolayı, dokümanların yönetimi ve sistemler arası işlem süreçleri için, sadece bir kaç işlevsellikler sunuluyor. Bu standart uygulamaları kullanmayan elemanlar ve bölümler böylece otomatik olarak süreç seyirlerinin dışında kalır. Artan koordinasyon çabaları ve yükselen süreç maliyetleri bunun sonuçlarıdır.   4Unit & COI-BusinessFlow'a dayanan çözümleri, standart uygulamalara entegre etmek için ve böylece bu yatırımların Return-on-Investment'ini (ROI) belirgin bir şekilde artırmak için, geniş kapsamlı imkanlar sunulmaktadır. Bunun dışında, kuruluş için kritik olan bilgiler mevcudunun kaydı ve yönetimi kolaylaştırılıyor. Elemanların şimdiye kadar, sadece kendi bilgisayarlarında saklanan bilgileri, artık sistematik olarak kayıt edilebiliyor. Standart uygulamalara ECM-Teknolojisinin bağlanması ve bunların sezgisel kullanımı sayesinde kullanıcı kabulü artmaktadır. Dokümanların ve bilgilerin kaydı ve yönetimi, neredeyse otomatik olarak yapılmaktadır.

Diğer Makaleler...