ERP

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Entegrasyon

ERP   Kuruluş Kaynak Planlama Sistemleri (Enterprise-Resource-Planing - ERP), Groupware sistemlerinin yanısıra, kuruluşların bir çoğunda standart uygulamalarla gelişmiştir. SAP, Navision veya Peoplesoft gibi sistemler, bugün sadece finans veya sevk ve idare alanında bir standart değildir. Bu arada insan kaynakları veya üretim alanlarında da ERP sistemleri yönetim, plânlama ve koordinasyonun temelini oluşturur.   Bu eğilim, 4Unit tarafından, yıllar önce çoktan tanınmış ve benimsenmişti. Bu nedenle biz, örnek olarak SAP'nin standart arabirimi ArchiveLink'i destekliyoruz. Bu standart bağlantısının yanısıra ERP sistemlerinin seyirlerini, devamlı optimize eden yenilikçi çözümler geliştirilmiştir. 4Unit çözümleri size, diğerlerinin yanısıra otomatik olarak alınan faturalardan verileri, kayıt işlemi sırasında, işlem maskesine aktarma imkanı sunar. Orjinal faturadan, bilgilerin manüel devralınmasına gerek kalmıyor. Bir sonraki işlemi yapmak için bir tuş yeterlidir.   Ayrıca özel çözümler, SAP-İstemcisi yüklenmek zorunda olmadan, ERP sisteminin verilerine erişim imkanını sunmaktadır. Elemanlar, SAP sistemi olmadan ilgili verilere aynen erişebildiklerinden, bu sürecin optimize edilme imkanını oluşturur. İlaveten ERP sistemin verilerine indirekt olarak da erişebildiğinden, kuruluşunuz için başka bir güvenlik yönü de oluşur. Bu arada, hem orta ölçekli kuruluşlar, hem de dünya çapında hareket eden büyük şirket toplulukları, uzun zamandan beri çözümlerimizi başarıyla kullanıyor. Dünya çapında hareket eden bir High-Tech şirketinin, 4Unit'in çözümlerini kullanması ve güvence göstermesi, işimizde ne kadar uzman olduğumuzu kanıtlamaktadır. Uzmanlığımızı ve güvenirliliğimizi size de kanıtlayalım!  

  • SAP R/3 ve mySAP için komple çözümler uygulanması, iki haftadan daha kısa sürede mümkündür  • Navision gibi küçük çözümlerden başlayarak, dağınık şubeleriyle şirket genelinde SAP çözümlerine kadar, ERP alanında geniş kapsamlı tecrübe  • Zeki eklentiler sayesinde, ERP Sistemindeki seyirlerin optimize edilmesi  • SAP ortamınız için güvenli bir çözüm • Dünya çapında önde gelen kuruluşlar için tercih edilen şirket ("prefered vendor")

ERP   Kuruluş Kaynak Planlama Sistemleri (Enterprise-Resource-Planing - ERP), Groupware sistemlerinin yanısıra, kuruluşların bir çoğunda standart uygulamalarla gelişmiştir. SAP, Navision veya Peoplesoft gibi sistemler, bugün sadece finans veya sevk ve idare alanında bir standart değildir. Bu arada insan kaynakları veya üretim alanlarında da ERP sistemleri yönetim, plânlama ve koordinasyonun temelini oluşturur.   Bu eğilim, 4Unit tarafından, yıllar önce çoktan tanınmış ve benimsenmişti. Bu nedenle biz, örnek olarak SAP'nin standart arabirimi ArchiveLink'i destekliyoruz. Bu standart bağlantısının yanısıra ERP sistemlerinin seyirlerini, devamlı optimize eden yenilikçi çözümler geliştirilmiştir. 4Unit çözümleri size, diğerlerinin yanısıra otomatik olarak alınan faturalardan verileri, kayıt işlemi sırasında, işlem maskesine aktarma imkanı sunar. Orjinal faturadan, bilgilerin manüel devralınmasına gerek kalmıyor. Bir sonraki işlemi yapmak için bir tuş yeterlidir.   Ayrıca özel çözümler, SAP-İstemcisi yüklenmek zorunda olmadan, ERP sisteminin verilerine erişim imkanını sunmaktadır. Elemanlar, SAP sistemi olmadan ilgili verilere aynen erişebildiklerinden, bu sürecin optimize edilme imkanını oluşturur. İlaveten ERP sistemin verilerine indirekt olarak da erişebildiğinden, kuruluşunuz için başka bir güvenlik yönü de oluşur. Bu arada, hem orta ölçekli kuruluşlar, hem de dünya çapında hareket eden büyük şirket toplulukları, uzun zamandan beri çözümlerimizi başarıyla kullanıyor. Dünya çapında hareket eden bir High-Tech şirketinin, 4Unit'in çözümlerini kullanması ve güvence göstermesi, işimizde ne kadar uzman olduğumuzu kanıtlamaktadır. Uzmanlığımızı ve güvenirliliğimizi size de kanıtlayalım!  

  • SAP R/3 ve mySAP için komple çözümler uygulanması, iki haftadan daha kısa sürede mümkündür  • Navision gibi küçük çözümlerden başlayarak, dağınık şubeleriyle şirket genelinde SAP çözümlerine kadar, ERP alanında geniş kapsamlı tecrübe  • Zeki eklentiler sayesinde, ERP Sistemindeki seyirlerin optimize edilmesi  • SAP ortamınız için güvenli bir çözüm • Dünya çapında önde gelen kuruluşlar için tercih edilen şirket ("prefered vendor")