Office

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Entegrasyon

Office

 
Satış, Pazarlama, Personel gibi alanlarda ve servis gibi komşu bölümlerde sayısız dokümanlar ile taslaklar düzenlenmektedir. Dış bölümler, sıklıkla bu alanlara bağlıdır: Müşteride muhatap veya reklam ajanslarının elemanları. Tüm bu alanların bir ortak yanı vardır: Onlar ağırlıklı olarak, Microsoft-Office-Ürünlerinin dokümanlarıyla çalışırlar. Bu dokümanlar piyasa araştırmaları, Forecast-Raporları, pazarlama belgeleri, başvurular, sipariş belgelerinden, servis alanında kapsamlı kullanım kılavuzlarına varana kadar, bir temel oluşturur.
 
Bu dokümanlar, çoğu zaman elemanların özel bilgisayarlarının veya bölüme ait sunucularının çeşitli dizinleri altında yönetilir. Bu, bilgilerin çoğunun, bir kaç kere saklanmasına sebep olur. Bilgi işlem bölümünün iç kaynakları, örneğin bellek yeri formundaki gibi, aynı dokümanların sayısız kopyaları sayesinde doldurulur, hatta aşırı yüklenir. İlaveten gerekli olan dokümanların aranması zorlaştırılır veya tamamen engellenir. Yalnızca yerel, saklanmış verilere, meslektaşlar tarafından erişim engellenir.
 
Eğer dış şubeler de dikkate alınırsa, bu yönler belirgin olarak daha da kompleksleşir. Pazarlama etkinliklerini hedefe yönelik olarak yürürlüğe geçirebilmek için dış ajanslarla ve hizmet verenlerle işbirliği yapma, pazarlama bölümleri için oldukça yaygındır. Burada örnek olarak, pratikte veri değiş tokuşu nasıldır? Tüm dezavantajlarıyla, kolayca e-posta gönderilmesi sayesinde. Böylece brifing belgeleri, e-posta aracılığıyla yan sanayi işletmecilerine ulaşır, orada işlem görür ve arkasından tekrar geri gönderilir. Kuruluşta,  tekrar işlem görmesi için kaydedilir. Niçin bu yönlerin tümü akla uygun entegre edilmiş bir temele konulmuyor ve maliyet avantajları bununla sağlanmıyor?
 
4Unit & COI-BusinessFlow, bunun için çözüm sunuyor. Microsoft Office'in yüzeyine Kayıt-Yönetimi (Records-Management) ve Bilgi-Yaşam döngüsü-Yönetimi (Information-Lifecycle-Management) fonksiyonlarının, tam entegrasyonu sayesinde, elemanlar için içerikleri kolay, hızlı ve güvenli olarak bir merkezi platforma aktarma imkanı sunulur. Orada içerikler her zaman, her yerde, dünya çapında emrinizde bulunur. Yetkili dış şubeler bu belgelere, aynen kuruluştaki elemanlar gibi erişebilir. Buna ek olarak, 4Unit & COI-BusinessFlow, ilgili dokümanın düzenlendiği bağlamın dahil edilmesini de sunuyor. Böylece, tek tip başvurunun yanısıra tüm bununla bağlantılı olan e-postalar, dahili raporlar veya teklif gibi müşteri bilgileri, bir dosyada yönetilebilir. Outlook-entegrasyonu çerçevesindeki süreç uygulamaları sayesinde, kuruluş çapında tek tip bir çözüm ortaya çıkar.
 

  • MS-Office ortamından, bütün içeriklerin merkezi yönetimi


  • Bağımsız bir uzun süre saklama formatına dönüştürüm sayesinde, Kayıt-Yönetimi(Records-Management)-Taleplerinin gerçekleştirilmesi


  • Dokümanların dijital bir temelde yönetilmesi sayesinde, yönetim alanında iş süreçlerinin optimize edilmesi


  • Microsoft Office yüzeyine bağlantısı sayesinde, yüksek kullanıcı kabulü, tüm kuruluşlar için kritik olan bilgilerin ayarlanmasını garanti eder


 • Kapsamlı bir Bilgi-Yaşam döngüsü-Yönetim (Information-Lifecycle-Management) Çözümü yapısı, bu çözümde grafik dokümanlarının yanısıra tüm projelerle bağlantılı nesneler yönetiliyor

Office

 
Satış, Pazarlama, Personel gibi alanlarda ve servis gibi komşu bölümlerde sayısız dokümanlar ile taslaklar düzenlenmektedir. Dış bölümler, sıklıkla bu alanlara bağlıdır: Müşteride muhatap veya reklam ajanslarının elemanları. Tüm bu alanların bir ortak yanı vardır: Onlar ağırlıklı olarak, Microsoft-Office-Ürünlerinin dokümanlarıyla çalışırlar. Bu dokümanlar piyasa araştırmaları, Forecast-Raporları, pazarlama belgeleri, başvurular, sipariş belgelerinden, servis alanında kapsamlı kullanım kılavuzlarına varana kadar, bir temel oluşturur.
 
Bu dokümanlar, çoğu zaman elemanların özel bilgisayarlarının veya bölüme ait sunucularının çeşitli dizinleri altında yönetilir. Bu, bilgilerin çoğunun, bir kaç kere saklanmasına sebep olur. Bilgi işlem bölümünün iç kaynakları, örneğin bellek yeri formundaki gibi, aynı dokümanların sayısız kopyaları sayesinde doldurulur, hatta aşırı yüklenir. İlaveten gerekli olan dokümanların aranması zorlaştırılır veya tamamen engellenir. Yalnızca yerel, saklanmış verilere, meslektaşlar tarafından erişim engellenir.
 
Eğer dış şubeler de dikkate alınırsa, bu yönler belirgin olarak daha da kompleksleşir. Pazarlama etkinliklerini hedefe yönelik olarak yürürlüğe geçirebilmek için dış ajanslarla ve hizmet verenlerle işbirliği yapma, pazarlama bölümleri için oldukça yaygındır. Burada örnek olarak, pratikte veri değiş tokuşu nasıldır? Tüm dezavantajlarıyla, kolayca e-posta gönderilmesi sayesinde. Böylece brifing belgeleri, e-posta aracılığıyla yan sanayi işletmecilerine ulaşır, orada işlem görür ve arkasından tekrar geri gönderilir. Kuruluşta,  tekrar işlem görmesi için kaydedilir. Niçin bu yönlerin tümü akla uygun entegre edilmiş bir temele konulmuyor ve maliyet avantajları bununla sağlanmıyor?
 
4Unit & COI-BusinessFlow, bunun için çözüm sunuyor. Microsoft Office'in yüzeyine Kayıt-Yönetimi (Records-Management) ve Bilgi-Yaşam döngüsü-Yönetimi (Information-Lifecycle-Management) fonksiyonlarının, tam entegrasyonu sayesinde, elemanlar için içerikleri kolay, hızlı ve güvenli olarak bir merkezi platforma aktarma imkanı sunulur. Orada içerikler her zaman, her yerde, dünya çapında emrinizde bulunur. Yetkili dış şubeler bu belgelere, aynen kuruluştaki elemanlar gibi erişebilir. Buna ek olarak, 4Unit & COI-BusinessFlow, ilgili dokümanın düzenlendiği bağlamın dahil edilmesini de sunuyor. Böylece, tek tip başvurunun yanısıra tüm bununla bağlantılı olan e-postalar, dahili raporlar veya teklif gibi müşteri bilgileri, bir dosyada yönetilebilir. Outlook-entegrasyonu çerçevesindeki süreç uygulamaları sayesinde, kuruluş çapında tek tip bir çözüm ortaya çıkar.
 

  • MS-Office ortamından, bütün içeriklerin merkezi yönetimi


  • Bağımsız bir uzun süre saklama formatına dönüştürüm sayesinde, Kayıt-Yönetimi(Records-Management)-Taleplerinin gerçekleştirilmesi


  • Dokümanların dijital bir temelde yönetilmesi sayesinde, yönetim alanında iş süreçlerinin optimize edilmesi


  • Microsoft Office yüzeyine bağlantısı sayesinde, yüksek kullanıcı kabulü, tüm kuruluşlar için kritik olan bilgilerin ayarlanmasını garanti eder


 • Kapsamlı bir Bilgi-Yaşam döngüsü-Yönetim (Information-Lifecycle-Management) Çözümü yapısı, bu çözümde grafik dokümanlarının yanısıra tüm projelerle bağlantılı nesneler yönetiliyor