Portaller

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Entegrasyon

Portaller

 
Portaller, bugün bir çok kuruluş için, kıvamlı ve hızlı bilgi dağılımında çıkış noktasını oluşturur. Internet, dış sunum ve ilgi duyanlar, müşteriler ve yan sanayi işletmecilerine, bilgilerin hazır bulundurulması için geliştirilmiş ise, İntranet ortamları bu amacı iç temele göre gerçekleştiriyor. Gittikçe artan bilgi yoğunluğu yüzünden kuruluşlar için kritik bilgilerin elemanlara, hızlı ve hedefe yönelik, hazır olarak bulundurulması çok önemlidir. Intranet ortamları, bunun için optimal bir platform sunuyor. Çünkü, onlara her zaman ve dünyanın her yerinden ulaşılabiliyor.
 
Fakat Intranet ortamları sadece bilgilerin hazır bulundurulmasıyla sınırlı değildir. Bu, gittikçe artan iş seyirlerinin uygulanmasını da kapsar. Microsoft Sharepoint Portal Server veya mySAP Enterprise Portal gibi, klasik Business-Portal-Çözümleri, bunun için örneklerdir.
 
Ayrıca, ortakların ve yan sanayi işletmecilerinin, özel bilgi mevcuduna erişebildikleri Extranet uygulamaları, kuruluş içinde, iletişim açısından önemli bir yön oluşturur ve süreçlerin hızlandırılmasında faydalı olur. Ortaklar ve mal teslim eden şirketler, ilgili yönetmelik dokümanlarına veya örneklere ne kadar hızlı erişebilirse, yayınlanan yenilikler o kadar hızlı dikkate alınabilir.
 
Bu çözümlerin uygulamaya geçirilmesi için 4Unit & COI-BusinessFlow,  ECM-Teknolojisinin ilgili Internet, Intranet ve Extranet ortamlarına entegrasyonunu sunuyor. Genel olarak ait olan içerikler ve dokümanlar, haklara ve ihtiyaçlara göre hazır bulundurulabilir. Yan sanayi işletmecileriniz, on-line ve güncel, geçerli işletme kurallarını, aynen kendi satış elemanlarının, gerekli olan teknik ürün kullanma kılavuzlarına erişebildikleri gibi, direkt görebilirler. İlgi duyanlar, sizin web sitenizde en yeni ürün broşürleri hakkında bilgi edinebilir. 4Unit çözümleri, kıvamlı yönetimi ve ayrıca gerekli içeriklerin hazır bulundurulmasını, portal yüzeyinden bağımsız olarak sağlar.
 

  • Tek tip bir ECM platformunun uygulanması sayesinde, Backoffice deki maliyetlerin azaltılması


  • İç ve dış kullanıcılar için, bilgilerin hazır bulundurulmasında destek


  • Otomatik, uzun süre arşivleme sayesinde, yasal taleplerin garanti edilmesi


  • Etkin bilginin hazır bulundurulması sayesinde, iletişim ve hizmet maliyetlerinin düşürülmesi


  • Entegrasyon sayesinde, müşteriyle ilişkileri güçlendirme


  • İstemci yüklemeksizin, elemanlar için kolay ve uygun maliyetli erişim


 • İnternet-Browser aracılığıyla, içeriklerin erişim ve yönetiminin zaman ve yerden bağımsız olarak yapılabilmesi