4Unit Systems Integration

 

4Unit Systems Integrationun vizyonu; iş ortaklarımıza ve müşterilerimize çok yönlü Bilgi Teknolojisi hizmeti sunmak, müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda çözümler üreterek onların iş akışlarını optimize etmek ve böylece kendi iş alanlarında odaklanmalarını saðlamaktır.

Bu amacımızın gerçekleşmesinin önemli temelleri bir taraftan uzman ekibimizin Bilgi Teknolojisi alanındaki uzun vadeli tecrübesi, diðer taraftan da bu alandaki en modern teknolojileri baz alarak hazırlamış olduðumuz Doküman Yönetimi, Elektronik Form Işleme, Iş Akışı Yönetimi ve Arşivleme Sistemlerimiz ile hizmetlerimizi sunmaktayız.

Hizmet alanlarımız:

    • Danışmanlık & Destek
      Geniş kapsamlı/karmaşık taleplerin çözümlenmesi, üretilmesi tanıtımı ve eðitiminde aşamasında danışmanlık ve destek  
    • Uyarlama
      Geniş kapsamlı, karmaşık ve standart yazılımların uyarlanması ve Varolan uygulamaların yenilenmesi, genişletilmesi ve geliştirilmesi

Bunların dışında 4Unit Systems Integration Kurumsal İçerik Yönetimi için çözüm, sunucusudur.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

4Unit Systems Integration Ltd. Şti.

İSTANBUL
Yalı Mh. İtimat Sk. No:2 Kat:5 Daire 11 Kartal/İSTANBUL
TEL: +90 216 306 36 25
FAX: +90 216 306 36 26