Araştırma & Geliştirme

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Araştırma & Geliştirme

 
Araştırma ve geliştirme, sonraki seri ürünlerin esasını oluşturdukları ve geliştirdikleri için, kuruluşların uzun süreli varlığının korunması temelini oluşturur. Pazardaki payı büyütmek veya korumak için ARGE'nin sonuçları üretimde kullanılıyor.
 
Bu alandaki kışkırtma, hem bölümün içinde hem de dışında komünikasyonun optimize edilmesindedir. Elde edilen sonuçlar ve idrak hakkındaki bilgiler, bütün kuruluşlar için çok önemlidir. Buna ek olarak ARGE alanının sonuçlarının, yeni ürünlere ve hizmetlere, kapsamlı bir başlangıç olarak kullanılmasına olanak verilmelidir. Bu, ilgili bilginin başka bölümlerde, hızlı ve hedefe yönelik, araştırılabilir hale getirilmek zorunda olduğu anlamına gelir. Bu tekdüze bilgi yapısının pozitif etkisi ise, ARGE alanının içindeki mükerrer gelişmelerin ve masrafların bile önlenebilmesidir.
 
Bu kompleks bilgilerin, çeşitli kaynaklardan tek tip temelinde bir araya getirilmesi sayesinde, 4Unit-Çözümleri sizin ARGE alanınız için ciddi avantajlar sunmaktadır. Kuruluşa ait ve yabancı bilgi sistemlerinden bilgiler, ne kadar kapsamlı birleştirilebilirse, o kadar sağlam kararlar alınabilir. Bunun dışında, tek tip bilgi temeli size, diğer kuruluş alanlarında veya bölümlerinde mevcut bulunan sonuçların kolay ve hedefe yönelik hazır bulundurulmasını sağlar. Geniş kapsamlı süreç desteği sayesinde, ARGE'nin dahil olduğu bütün iş seyirleri optimize edilebilir ve inceltilebilir. Başka bölümlerden bilgi transferi, örneğin servisten araştırma ve geliştirme bölümüne, buna paralel olarak belirgin biçimde kolaylaştırılır. Geliştirmede daha az maliyetler, ayrıca süreçlerin seyir zamanlarının azaltılması, mümkün olan pozitif etkinliklerdir.
 

  • Merkezi Information Lifecycle Management'in kullanımı

  • Bütün iş seyirlerinin etkin yönetimi için, bölümler arası Business Process Management'in kurulması

  • Þimdiden mevcut bulunan verilerin, başka kuruluş bölümlerinden, ilaveten bilgilerin bütünlenmesi sayesinde, Controlling ve Yönetim bilgilerinin düzeltilmesi