Hizmet

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Hizmet

 
Hizmet ve destek, imalatçılara ve hizmet veren kuruluşlara, ekonomik potansiyel sunar. Bu alan rekabetten farklı olmak için, malları ve hizmetleri tamamlayan ve ilaveten şanslar sunan, kazançlı bir alana dönüşebilir. Hizmetlerin arttırılması, müşterilerin bağımlılığını, ayrıca yararını yükseltir. Bu nedenle hizmetin her zaman, hızlı ve çözüme yönelik sunulması zorunludur. Hizmetler düzenli bakımla başlar, erken hata tanımayla uzaktan teşhis üzerinden akut hata veya arızayı ortadan kaldırmaya kadar gider.
 
Güncel bir arıza veya problem olayında hizmet teknikeri, direkt müşteride umut verici, uzun yıllardan beri tecrübelere dayanan yöntemlerle çalışır. Þimdiden ortaya çıkan problem benzerlikleri tanınır ve sistem tarafından çözüm yaklaşımı olarak ilk aşamada önerilir. Eğer bu aşama arızanın ortadan kaldırılmasını sağlayamazsa, alternatif çözüm yaklaşımlarının uygulanması sayesinde, olası hatanın ortadan kaldırılması gerçekleştirilir. Arızanın aranması ve ortadan kaldırılması hizmeti, çok zaman alır ve planlanması zordur. Böylece de müşteriler için çoğu zaman karmaşıktır.
 
Kuruluş içinde ve dışında kazanılan kullanış seyirlerinin üzerinde çoktan mevcut olan haber ve bilgilerin, merkezi olarak saptanması ve birleştirilmesi, bu süreç seyrinin optimize edilmesi için önemli bir koşuldur.
 
Hizmet bölümünüzün işinin yapıldığı yerde, hem de toplam sürecin ideal uygulanması için, 4Unit size bununla ilgili fonksiyonlar sunmaktadır. Çözümlerimiz, mevcut ürün bilgilerine bireysel görüş ve ayarlama imkanı sunar. Ek olarak ileri arama teknolojileri, hizmet teknikerlerine güncel problem veya arızaya hızlı ve hedefe yönelik çözümlerin hazır bulundurmasıyla farklı avantajlar sunar. Güncel hizmet raporlarının sunulması sayesinde başka bölümler, bu tecrübelere başvurabilir ve bunları gelecekteki kararlarda dikkate alabilir. Sadece hizmet alanını optimize etmeyen, bilakis tüm kuruluş çözümünü genişletebilen kesintisiz bir Information-Lifecyle-Management-Çözümü oluşur.
 

  • Seyyar işyerleri dahil, dünya çapında hizmet bilgilerinin mevcudu

  • Dokümanların ve bilgilerin, problem çözüm görüşlerine özetlenmesi

  • Müşteri başvurularının zamanında işlenmesi için, hizmet süreçlerinin yönlendirilmesi

  • Bilgi transferinin optimize edilmesi için, başka kuruluşlar içindeki bölümlere hizmet alanından bilgilerin geri aktarılması