Hukuk/Resmi Makamlar

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Hukuk/Resmi Makamlar

 
Normların, kuralların, yönetmeliklerin ve yasaların sayısı, son yıllarda devamlı artmaktadır. Liberalleştirme çerçevesi içinde piyasaların kaynaşması, Avrupa Birliği, ayrıca küreselleşme, buna önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bu dokümanların, sözleşmelerin, tüzüklerin, patent ve markaların yönetimi kuruluşta, zaman ağırlıklı görev alanına dönüşmektedir. Bu arada, tanınmış endüstri kuruluşlarının hukuki bölümleri, büyüyerek önemli birimler oluşturmuşlardır.
 
Böylece bu büyük dosya miktarlarının yönetimi, dağıtımı ve işlemi zorlaştı. Ait olan yazışma ve evraklar, keza kağıda bağlıdır ve yönetilen doküman miktarını karmaşık yapar. Kurum dahilindeki makamların zamanında, hukuklar, markalar, patentler veya normlar alanındaki değişiklikler hakkında bilgilendirilmesi bir kışkırtma sunar. Kuruluşlarda, ilgili evrakların dağıtımında çok değerli olan zaman, kaybedilir.
 
4Unit, bu görev alanları için, bir taraftan kanuni taleplerin adil olması ve diğer taraftan güncel süreçleri optimize etmek için destek imkanlarını sunar. Böylece çözüm yaklaşımlarımız, değişiklik hizmeti için harcanılan masraf tutarını, hissedilir bir şekilde düşürmeyi ve aynı zamanda gerekli bilgilerin dağıtımını hızlandırmayı mümkün kılan, klasik Norm Yönetim Sistemleri'ni kapsar.
Hukuk bölümlerinde, dokümanların ve evrakların yönetimi alanında, tüm gerekli bilgileri elektronik formda devam ettirmek, böylelikle bu evraklarla çalışma ve erişimi optimize etmek için çözümler sunuyoruz.
 
4Unit çözümleriyle, klasik kağıt yönetimi maliyetini indirmek mümkündür. Bunun devamında dış makamlarla işbirliği yapma, emniyete alınmış web ortamlarında, gerekli dokümanların vs. kolay ve hızlı şekilde hazır bulundurulmasıyla kolaylaştırılır ve hızlandırılır. İç bölümler, tek tip bilgi temeli tarafından faydalanıyorlar, çünkü genel olarak geçerli veya bölümler için önemli evrakların erişimi basitleştiriliyor.
 

  • Tüm kanuni, önemli olan doküman ve evraklar için elektronik formda tek tip bilgi temelinin kurulması

  • Yasal taleplerin, örneğin ürün sorumluluğunun yerine getirilmesinde destek

  • İş seyirlerinin hukuk, patent işlemi ve norm yönetimi alanlarında optimize edilmesi

  • Her zaman güncel olan bilgi düzeyinin garanti edilmesi