İnsan Kaynakları

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

İnsan Kaynakları

 
Kuruluşun personeli hakkındaki bilgiler, sıkı veri güvenliği koşullarına tabidir. Evraklar zamanla değişiyor, dağıtılması gerekiyor ve kapsamlı personel dosyaları oluşuyor. Bu seyirler ve evraklar hala kağıt üzerindedir. Bu nedenle oluşan yönetim maliyetleri, büyük şirketlerde kısa bir zaman içerisinde yüksek miktarlara varabilir.
 
Dijital, 4Unit & COI-BusinessFlow'un temeline dayanan bir personel dosyasının kullanımı, seyirlerin düzeltilmesi ve ilgili yönetim maliyetinin azaltılması imkanını sunar. Dijital personel dosyası, bütün gerekli olan evrakların merkezi olarak yönetilmesi avantajını sağlar. Bütün önemli verilere kolayca ulaşılabilir ve çeşitli parametrelere göre araştırma yapılabilir.
 
Mevcut bulunan evrakların, uzun vadeli arşivlenmesi desteği sayesinde, yasal saklama müddeti bir defada uygulanabilir.Böylece bütün personel süreçlerinin elektronik ortama taşınması, örneğin iş başvurularının dağıtımı ve çeşitli yer ve şubeler tarafından değerlendirilmesi, şirkette oldukça hızlı bir şekilde sağlanır. Ek olarak, iç ve dış yazı trafiği, kontrollü bir şekilde yönetilir. Bu, şeffaflık getirir, performansı arttırır ve maliyetin azalmasına katkıda bulunabilir.
 

  • Bağımsız bir formatta, uzun vadeli saklanması sayesinde, yasal saklama süresine uyulmasına destek

  • Personelin temel verilerinin, örneğin SAP R/3 dijital personel dosyasıyla bağlantısı

  • Kuruluşta, personel dokümanlarının kolayca yönlendirilmesi