Lojistik

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Lojistik

 
Evrensel piyasalar ve rekabet baskısı, devamlı artan tedarik kalitesinde, daima daha kısa teslim süreleri, tedarik takibi, malların sigortası gibi ekstra hizmetleri, aynı zamanda uygun koşullarda talep ediyor.
 
Malzeme ekonomisi, tedarik ve lojistik kuruluş alanları, gitgide birbiriyle kaynaşıyor. Onlar, etkin maliyet yönetimi sayesinde tasarruf yapılabilecek az sayıdaki alanlara aittir. Lojistiğin stratejik önemi, Supply Chain Yönetimine çok sayıda katılımcının olmasından dolayıdır. Bilhassa parça getiren tedarikçilerde, uzun tedarikçi zincirleri oluşmuştur. Bunların doğru ayarlanması ve eksiksiz tedarikçi entegrasyonu, tüm süreç için hayati önem taşır.
 
Deponun sokağa taşınması gibi yeni eğilimler, merkez dağıtım santrallerinin kurulması, artmış güvenlik kararnamesi, yönetim masrafları ve artan madde-malzeme trafiği, sadece lojistik hizmetleri sunan şirketlere yeni talepler getirmekle kalmaz, bilakis yeni şanslarda doğurur. Yönetiminin Outsourcing'e tabi tutulması nedeniyle geçici dış depo olarak entegre edilmiş, branşlara özgü, yazılım çözümlü lojistik taslaklar, rota plânlaması ve kontrolün optimize edilmesi, seyyar ve sabit veri kaydına yönelik tedarik - teminlerin tutulması için kullanılır.
 
Erken ve dijital veri kaydıyla, tek süreçler erken koordine edilir ve paketlenir. Hedef, kısa süreçlerin gerçekleşmesidir.
 
Lojistik alandaki, 4Unit-BusinessFlow'a dayanan çözümler, bir merkezi bilgi temelinin kurulmasına imkan verir. Bu merkezde bütün lojistik süreçlerle bağlantılı olan bilgiler, merkezden yönetilebilir. Bu bilgiler,  formların ve örneklerin yönetiminin yanı sıra, seyir defterinden başlayarak ayrı ayrı gümrük yönetmeliklerine kadar merkezileştirilir. Böylelikle bütün süreçlere iç ve dıştan katılan bölümler, kesintisiz olarak ilgili dokümanlara erişebilir. Böylece çözümlerimiz, kapsamlı bilgi lojistiği sayesinde Suppy Chain Management'in optimize edilmesini sunmaktadır. İlaveten bütün evraklar düzenli, her zaman anlaşılabilir bir şekilde saklanır ve uzun ömürlü uygun bir formatta sürekli olarak arşivlenir.
 

  • Bütün lojistik ile alakalı bilgilerin ve dokümanların aynı bilgi temelinde merkezi olarak yönetilmesi

  • Lojistik bilgilerin, iç ve dış süreç katılımcılarına merkezi olarak yönlendirilmesi

  • Tarafsız bir uzun süre saklama formatına, arşivleme sayesinde, yasal saklama sürelerinin uygulamasında destek

  • Supply Chain Management'in optimize edilmesi