Pazarlama

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Pazarlama

 
Tüm branşlardaki kuruluşlar, günümüzde şiddetle artan rekabetle karşılaşıyor. Bu baskı sadece bölgesel veya ulusal çevrelerde değil, aynı zamanda artan küreselleşme sayesinde çoğalıyor. Piyasaların birbirine yaklaşması, kuruluşların özel alanlarda çalışmalarının bu arada zorlaşmasına ve rakiplerin bu duruma kolayca uyum sağlamasına yol açmıştır. Kuruluşlar için bu, belli özelliklerle rakiplerden ayrılması anlamına gelir. Aynı anda pazarlamanın önemi de oldukça artmıştır. Bu, satış personeliyle birlikte tüm satış sürecine dayalıdır.
 
Müşterilerin taleplerini satış personelleri ne kadar sorumlu olarak cevaplayabilir ve çözebilirse, müşterilerin kuruluşa olan bağlılığı o kadar güçlenir. Personel bunu, sadece onun danışmanlığı için tüm gerekli bilgilere ne kadar hızlı ve kolay ulaşırsa, o kadar verimli şekilde yapar. SAP ve Siebel gibi CRM sistemleri, bu bakış açılarını erken zamanda benimsemiştir. Bu sistemler, kuruluşlara daha şimdiden, hedef gruplara belirgin, ayrıntılı ve hedefe yönelik yaklaşımı ve var olan müşterilere daha kapsamlı danışmanlık yapılması imkanını sunar.
 
CRM Sistemleri, sadece satılan miktar, Forecast, iş hacmi gibi sayılara dayalı bilgilerin saptanması ve değerlendirmesi alanına ve ayrıca her müşteriye ait olan ana verilerin yönetimine odaklanır. Fakat iş süreciyle veya bir müşteriyle ilgili bütün dokümantasyonların, bu sistemlerle işlemi mümkün değildir.
 
4Unit, sahip olduğunuz CRM sistemlerinin, ayrıca satış alanınızdaki süreçlerinin desteğine ve optimize edilmesine kapsamlı çözümler sunar. Bu çözümler, CRM Sistem verilerinin arşivlenmesinden, müşterilerin bütün dokümanlarının kapsamlı bir müşteri dosya yönetim sisteminde yönetilmesine kadar uzar. 4Unit & COI-BusinessFlow'un sizin sistemlerinizle birlikte kullanımı ile müşterilerle bağlantılı olan tüm evraklar kolay ve kompakt olarak birlikte yönetilebilir.
 
Ek olarak çözümlerimizin, müşterileri proaktiv bigilendirmesi için, Extranet-Çevreleri hakkında detaylı bilgilerin hazır bulundurulması imkanını sunmaktadır. Çözümlerimizin yardımıyla, gelecekte teklif/talep süreçleri gibi satış seyirlerinizi, bölümler ve sistemler arası uygulama imkanına sahipsiniz. Örnek olarak bu, özel makina mühendisliği alanındaki bireysel bir teklifin hazırlanma zamanını belirgin olarak azaltır, bu teklifte ticari denetimin yanısıra kapsamlı, teknik açıdan yapılabilirlik analizi gereklidir.
 

  • Genel satış bilgilerinin her yerde ve her zaman hazır bulunması

  • Sistem destekli seyirler sayesinde, ilgili kullanıcı ortamına entegre olmuş süreç yönetimi ve takibi

  • Çeşitli bağlamlar ve ayrıca bölümler ötesinde, satış bilgilerinin kullanımı

  • Tepki ve işlem zamanlarının optimize edilmesi için, bölümler ötesinde satış süreçlerinin yönetimi

  • Þeffaf bilgilerin hazır bulundurulması sayesinde satış etkinliğinin artırılması