Hizmet

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Hizmet

 
Hizmet ve destek, imalatçılara ve hizmet veren kuruluşlara, ekonomik potansiyel sunar. Bu alan rekabetten farklı olmak için, malları ve hizmetleri tamamlayan ve ilaveten şanslar sunan, kazançlı bir alana dönüşebilir. Hizmetlerin arttırılması, müşterilerin bağımlılığını, ayrıca yararını yükseltir. Bu nedenle hizmetin her zaman, hızlı ve çözüme yönelik sunulması zorunludur. Hizmetler düzenli bakımla başlar, erken hata tanımayla uzaktan teşhis üzerinden akut hata veya arızayı ortadan kaldırmaya kadar gider.
 
Güncel bir arıza veya problem olayında hizmet teknikeri, direkt müşteride umut verici, uzun yıllardan beri tecrübelere dayanan yöntemlerle çalışır. Þimdiden ortaya çıkan problem benzerlikleri tanınır ve sistem tarafından çözüm yaklaşımı olarak ilk aşamada önerilir. Eğer bu aşama arızanın ortadan kaldırılmasını sağlayamazsa, alternatif çözüm yaklaşımlarının uygulanması sayesinde, olası hatanın ortadan kaldırılması gerçekleştirilir. Arızanın aranması ve ortadan kaldırılması hizmeti, çok zaman alır ve planlanması zordur. Böylece de müşteriler için çoğu zaman karmaşıktır.
 
Kuruluş içinde ve dışında kazanılan kullanış seyirlerinin üzerinde çoktan mevcut olan haber ve bilgilerin, merkezi olarak saptanması ve birleştirilmesi, bu süreç seyrinin optimize edilmesi için önemli bir koşuldur.
 
Hizmet bölümünüzün işinin yapıldığı yerde, hem de toplam sürecin ideal uygulanması için, 4Unit size bununla ilgili fonksiyonlar sunmaktadır. Çözümlerimiz, mevcut ürün bilgilerine bireysel görüş ve ayarlama imkanı sunar. Ek olarak ileri arama teknolojileri, hizmet teknikerlerine güncel problem veya arızaya hızlı ve hedefe yönelik çözümlerin hazır bulundurmasıyla farklı avantajlar sunar. Güncel hizmet raporlarının sunulması sayesinde başka bölümler, bu tecrübelere başvurabilir ve bunları gelecekteki kararlarda dikkate alabilir. Sadece hizmet alanını optimize etmeyen, bilakis tüm kuruluş çözümünü genişletebilen kesintisiz bir Information-Lifecyle-Management-Çözümü oluşur.
 

 • Seyyar işyerleri dahil, dünya çapında hizmet bilgilerinin mevcudu

 • Dokümanların ve bilgilerin, problem çözüm görüşlerine özetlenmesi

 • Müşteri başvurularının zamanında işlenmesi için, hizmet süreçlerinin yönlendirilmesi

 • Bilgi transferinin optimize edilmesi için, başka kuruluşlar içindeki bölümlere hizmet alanından bilgilerin geri aktarılması

 

Pazarlama

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Pazarlama

 
Tüm branşlardaki kuruluşlar, günümüzde şiddetle artan rekabetle karşılaşıyor. Bu baskı sadece bölgesel veya ulusal çevrelerde değil, aynı zamanda artan küreselleşme sayesinde çoğalıyor. Piyasaların birbirine yaklaşması, kuruluşların özel alanlarda çalışmalarının bu arada zorlaşmasına ve rakiplerin bu duruma kolayca uyum sağlamasına yol açmıştır. Kuruluşlar için bu, belli özelliklerle rakiplerden ayrılması anlamına gelir. Aynı anda pazarlamanın önemi de oldukça artmıştır. Bu, satış personeliyle birlikte tüm satış sürecine dayalıdır.
 
Müşterilerin taleplerini satış personelleri ne kadar sorumlu olarak cevaplayabilir ve çözebilirse, müşterilerin kuruluşa olan bağlılığı o kadar güçlenir. Personel bunu, sadece onun danışmanlığı için tüm gerekli bilgilere ne kadar hızlı ve kolay ulaşırsa, o kadar verimli şekilde yapar. SAP ve Siebel gibi CRM sistemleri, bu bakış açılarını erken zamanda benimsemiştir. Bu sistemler, kuruluşlara daha şimdiden, hedef gruplara belirgin, ayrıntılı ve hedefe yönelik yaklaşımı ve var olan müşterilere daha kapsamlı danışmanlık yapılması imkanını sunar.
 
CRM Sistemleri, sadece satılan miktar, Forecast, iş hacmi gibi sayılara dayalı bilgilerin saptanması ve değerlendirmesi alanına ve ayrıca her müşteriye ait olan ana verilerin yönetimine odaklanır. Fakat iş süreciyle veya bir müşteriyle ilgili bütün dokümantasyonların, bu sistemlerle işlemi mümkün değildir.
 
4Unit, sahip olduğunuz CRM sistemlerinin, ayrıca satış alanınızdaki süreçlerinin desteğine ve optimize edilmesine kapsamlı çözümler sunar. Bu çözümler, CRM Sistem verilerinin arşivlenmesinden, müşterilerin bütün dokümanlarının kapsamlı bir müşteri dosya yönetim sisteminde yönetilmesine kadar uzar. 4Unit & COI-BusinessFlow'un sizin sistemlerinizle birlikte kullanımı ile müşterilerle bağlantılı olan tüm evraklar kolay ve kompakt olarak birlikte yönetilebilir.
 
Ek olarak çözümlerimizin, müşterileri proaktiv bigilendirmesi için, Extranet-Çevreleri hakkında detaylı bilgilerin hazır bulundurulması imkanını sunmaktadır. Çözümlerimizin yardımıyla, gelecekte teklif/talep süreçleri gibi satış seyirlerinizi, bölümler ve sistemler arası uygulama imkanına sahipsiniz. Örnek olarak bu, özel makina mühendisliği alanındaki bireysel bir teklifin hazırlanma zamanını belirgin olarak azaltır, bu teklifte ticari denetimin yanısıra kapsamlı, teknik açıdan yapılabilirlik analizi gereklidir.
 

 • Genel satış bilgilerinin her yerde ve her zaman hazır bulunması

 • Sistem destekli seyirler sayesinde, ilgili kullanıcı ortamına entegre olmuş süreç yönetimi ve takibi

 • Çeşitli bağlamlar ve ayrıca bölümler ötesinde, satış bilgilerinin kullanımı

 • Tepki ve işlem zamanlarının optimize edilmesi için, bölümler ötesinde satış süreçlerinin yönetimi

 • Þeffaf bilgilerin hazır bulundurulması sayesinde satış etkinliğinin artırılması

 

Araştırma & Geliştirme

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Araştırma & Geliştirme

 
Araştırma ve geliştirme, sonraki seri ürünlerin esasını oluşturdukları ve geliştirdikleri için, kuruluşların uzun süreli varlığının korunması temelini oluşturur. Pazardaki payı büyütmek veya korumak için ARGE'nin sonuçları üretimde kullanılıyor.
 
Bu alandaki kışkırtma, hem bölümün içinde hem de dışında komünikasyonun optimize edilmesindedir. Elde edilen sonuçlar ve idrak hakkındaki bilgiler, bütün kuruluşlar için çok önemlidir. Buna ek olarak ARGE alanının sonuçlarının, yeni ürünlere ve hizmetlere, kapsamlı bir başlangıç olarak kullanılmasına olanak verilmelidir. Bu, ilgili bilginin başka bölümlerde, hızlı ve hedefe yönelik, araştırılabilir hale getirilmek zorunda olduğu anlamına gelir. Bu tekdüze bilgi yapısının pozitif etkisi ise, ARGE alanının içindeki mükerrer gelişmelerin ve masrafların bile önlenebilmesidir.
 
Bu kompleks bilgilerin, çeşitli kaynaklardan tek tip temelinde bir araya getirilmesi sayesinde, 4Unit-Çözümleri sizin ARGE alanınız için ciddi avantajlar sunmaktadır. Kuruluşa ait ve yabancı bilgi sistemlerinden bilgiler, ne kadar kapsamlı birleştirilebilirse, o kadar sağlam kararlar alınabilir. Bunun dışında, tek tip bilgi temeli size, diğer kuruluş alanlarında veya bölümlerinde mevcut bulunan sonuçların kolay ve hedefe yönelik hazır bulundurulmasını sağlar. Geniş kapsamlı süreç desteği sayesinde, ARGE'nin dahil olduğu bütün iş seyirleri optimize edilebilir ve inceltilebilir. Başka bölümlerden bilgi transferi, örneğin servisten araştırma ve geliştirme bölümüne, buna paralel olarak belirgin biçimde kolaylaştırılır. Geliştirmede daha az maliyetler, ayrıca süreçlerin seyir zamanlarının azaltılması, mümkün olan pozitif etkinliklerdir.
 

 • Merkezi Information Lifecycle Management'in kullanımı

 • Bütün iş seyirlerinin etkin yönetimi için, bölümler arası Business Process Management'in kurulması

 • Þimdiden mevcut bulunan verilerin, başka kuruluş bölümlerinden, ilaveten bilgilerin bütünlenmesi sayesinde, Controlling ve Yönetim bilgilerinin düzeltilmesi

 

Üretim

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Üretim

 
Bugünkü üretim süreçlerinde, bütün ürünün yaşam devri aşamasında, ürün fikrinden ve geliştirmesinden başlayarak konstrüksiyon, prototip ve imalattan, yeniden işlenmesine kadar, verilerin dokümantasyonu gereklidir. Bu verilerin hızlı, esnek,etkin ve hazır bulundurulması gerekir. Süreç verilerinin bir arada toplanması ve analizi için çeşitli yazılım çözümleri çözüm yaklaşımlarını emrinize sunar. Bu arada, üretimdeki komleks makinalar, çok özel alanlarda kullanımdadır ve elektronik yönlendirme ve ayarlama parçalarının özel yazılımı, bu ortama yerleştirilmek zorundadır. Tek tip süreç yönetim sistemleri bugün hemen hemen hiç hatasız kalite sağlamaktadır. Böylece artan müşteri ve kalite taleplerinin hakkını verir.
 
24 saat üretimde, senede sadece çok az duraklamalarla, akılcı vardiya modelinin yanı sıra en farklı çalışma zamanı modelleriyle de makinaların çok nadir hizmet dışı kalma durumunu gerektirir. Yürürlükteki kaynak yönetimi için, materyal tedariğine bir bağlantı kaçınılmazdır.
 
Üretimden önceki aşamalarda dijitalleştirme ve hızlı prototip geliştirme (Rapid Prototyping) gibi yeni genel şartlar, yaşam devrinin hızlandırılmasına ve bir sonraki adımda hızlı üretim değişikliği imkanına sebep olmuştur. Üretim esnasında ve sonrasında, devamlı ürün denetimi ve kalite kontrolü yapılır.
 
Aynı anda toplanan verilerin arşivlenmesi ve dokümantasyonu gerekir. Bu denetim sürecinde hatalar oluşursa, o zaman üretim esnasında kazanılan süreç ve temel verilere, hata kaynağını bulmak ve analiz etmek için geri dönülür. Bilakis son yıllarda tüm branşlarda, ürünlere ve üretim sürecine olan güvenlik ve kalite talepleri, önemli ölçüde sıkılaştırılmıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası standart, ayrıntılı süreç kontrolü gerektirir.
 
4Unit-Çözümleri üretimle bağlantılı olan verilerin ve bilgilerin, tekdüze ve merkezi kaydedilmesine izin verir. Bu, hem yönlendiren sistemlerin verilerinin arşivlenmesini, hem de üretime eşlik eden bilgilerin hazır bulundurulmasını kapsar. Üretim aşaması esnasındaki dokümanların işlem görmesi, sistem tarafından desteklenir. Bunlar, kararların sağlam alınması için kuruluşta başka süreçler ve bölümler için temel oluşturur.
 

 • Tekdüze bilgi temelinde dokümanların ve bilgilerin merkezi yönetimi

 • Bütün üretim veya ürün ile ilgili dokümanları içeren kapsamlı üretim dosyalarının düzenlenmesi

 • Kuruluş genelinde bir Ürün-Yaşam döngüsü Yönetiminin (Product-Lifecycle-Management'ın) desteği

 

Tedarik

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Tedarik

 
Endüstri kuruluşları içinde, tedarik ve satın alma alanlarının değeri, maliyet optimize etme zamanlarında devamlı artmıştır. Bu nedenle bu ortamdaki süreçler, masraftan tasarruf sağlamak için merkezi bir alana toplanmıştır. Ek olarak süreçler daha iyi koordine edilmeli, ürünlere ve hizmetlere dair kalite standartları yükseltilmelidir. Fakat maliyet, zaman ve kalite ile ilgili küresel rekabet baskısı da günden güne artmaktadır.
 
Etkin materyal yönetimi alanında maliyetin indirimi, bir yaklaşımdır. Satın alma portalı çerçevesinde tedarik etme süreçlerinin optimize edilmesi ve depolama maliyetinin minimuma indirilmesi ön plandadır. Supply-Chain-Management-Çözümleri daha şimdiden iyileştirme sağlayabildi ve kuruluşlarda maliyetin optimize edilmesine katkıda bulunabildi.
 
Fakat gelecekteki potansiyel alınan ürünler ve hizmetler için kapsamlı bilgilerin hazır bulundurulmasında, ayrıca sistem ve kuruluşların ötesinde, komple Supply Chains'lerin uygulanmasında saklıdır. Çeşitli veri kaynaklarından, kapsamlı bilgiler satın alma kararının temelini oluşturur. Bunlar doğru zamanda ve uygun bağlantıda direkt ve hızlı sunulmak zorundadır.
 
Ek olarak tedarik ve özellikle satın alma sürecinin optimize edilmesine yönelik çözümler gereklidir. Bu süreçler sadece standart ürünlerin alınması anlamında değildir. Bugün bireysel imal edilmiş ve bildirim ihtiyacı olan ürünlerin, klasik Supply-Chain-Portaleri üzerinden alınması güçlükle sağlanır.
 
4Unit'in çözüm yaklaşımları, tedarik alanında, hem uygun veri ve dokümanların uzun süreli güvenilir yönetimi ve arşivlenmesi sayesinde, mevcut bulunan Supply-Chain-Management-Sistemlerinin optimize edilmesini, hem de özel ve imal edilen parçaların optimize edilmiş tedarik süreçlerinin yapısını veya iyileştirilmesini destekler.
 
Modern arabiriminin geniş çaplı desteği, platform tarafsızlığı ve çok katmanlı mimarisi sayesinde, 4Unit & COI-BusinessFlow size tek tip süreç seyrinde çeşitli bölümlerin ve/veya kuruluşların entegrasyonu için imkanlar sunar. Bu süreçler çerçevesinde hem satın alma süreçlerinde oluşan dokümanları hem de ihale belgeleri gibi mevcut dokümanları aynen yönetebilirsiniz.
 
Tüm bu bilgiler, merkezi tek tip bilgi katmanında saklanır ve sizin güncel taleplerinize göre ilgili yerler için hazır bulundurulur. Ek olarak, içerikler uzun süreli bir şekilde güvenle arşivlenir ve böylece güncel karar ortamı da dahil tüm satın alma sürecinin anlaşılabilirliği güvence altına alınır.
 

 • Genişletilmiş bilgilerin ve dokümanların, önde gelen SAP-Sisteminizin üzerinden arama sayesinde artırılmış şeffaflığı

 • On-line tedarik süreçlerinin, vergi açısından önemli yönlerinin, yönetimine dair yasal taleplerin desteği

 • Tüm gerekli olan dokümanların ve evrakların elektronik ortamda kapsamlı bilgilerin yönetimi ve hazır bulundurulması sayesinde tedarik süreci çerçevesinde karar bulmanın iyileştirilmesi

 • Özel parçalar ve özel imal edilen parçalar için, komple tedarik süreçlerinin kuruluşu

 • Þirket çapında ve bölümleri aşan süreç seyirlerinde, tedarik süreçlerinin entegrasyonu