Tedarik

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Tedarik

 
Endüstri kuruluşları içinde, tedarik ve satın alma alanlarının değeri, maliyet optimize etme zamanlarında devamlı artmıştır. Bu nedenle bu ortamdaki süreçler, masraftan tasarruf sağlamak için merkezi bir alana toplanmıştır. Ek olarak süreçler daha iyi koordine edilmeli, ürünlere ve hizmetlere dair kalite standartları yükseltilmelidir. Fakat maliyet, zaman ve kalite ile ilgili küresel rekabet baskısı da günden güne artmaktadır.
 
Etkin materyal yönetimi alanında maliyetin indirimi, bir yaklaşımdır. Satın alma portalı çerçevesinde tedarik etme süreçlerinin optimize edilmesi ve depolama maliyetinin minimuma indirilmesi ön plandadır. Supply-Chain-Management-Çözümleri daha şimdiden iyileştirme sağlayabildi ve kuruluşlarda maliyetin optimize edilmesine katkıda bulunabildi.
 
Fakat gelecekteki potansiyel alınan ürünler ve hizmetler için kapsamlı bilgilerin hazır bulundurulmasında, ayrıca sistem ve kuruluşların ötesinde, komple Supply Chains'lerin uygulanmasında saklıdır. Çeşitli veri kaynaklarından, kapsamlı bilgiler satın alma kararının temelini oluşturur. Bunlar doğru zamanda ve uygun bağlantıda direkt ve hızlı sunulmak zorundadır.
 
Ek olarak tedarik ve özellikle satın alma sürecinin optimize edilmesine yönelik çözümler gereklidir. Bu süreçler sadece standart ürünlerin alınması anlamında değildir. Bugün bireysel imal edilmiş ve bildirim ihtiyacı olan ürünlerin, klasik Supply-Chain-Portaleri üzerinden alınması güçlükle sağlanır.
 
4Unit'in çözüm yaklaşımları, tedarik alanında, hem uygun veri ve dokümanların uzun süreli güvenilir yönetimi ve arşivlenmesi sayesinde, mevcut bulunan Supply-Chain-Management-Sistemlerinin optimize edilmesini, hem de özel ve imal edilen parçaların optimize edilmiş tedarik süreçlerinin yapısını veya iyileştirilmesini destekler.
 
Modern arabiriminin geniş çaplı desteği, platform tarafsızlığı ve çok katmanlı mimarisi sayesinde, 4Unit & COI-BusinessFlow size tek tip süreç seyrinde çeşitli bölümlerin ve/veya kuruluşların entegrasyonu için imkanlar sunar. Bu süreçler çerçevesinde hem satın alma süreçlerinde oluşan dokümanları hem de ihale belgeleri gibi mevcut dokümanları aynen yönetebilirsiniz.
 
Tüm bu bilgiler, merkezi tek tip bilgi katmanında saklanır ve sizin güncel taleplerinize göre ilgili yerler için hazır bulundurulur. Ek olarak, içerikler uzun süreli bir şekilde güvenle arşivlenir ve böylece güncel karar ortamı da dahil tüm satın alma sürecinin anlaşılabilirliği güvence altına alınır.
 

  • Genişletilmiş bilgilerin ve dokümanların, önde gelen SAP-Sisteminizin üzerinden arama sayesinde artırılmış şeffaflığı

  • On-line tedarik süreçlerinin, vergi açısından önemli yönlerinin, yönetimine dair yasal taleplerin desteği

  • Tüm gerekli olan dokümanların ve evrakların elektronik ortamda kapsamlı bilgilerin yönetimi ve hazır bulundurulması sayesinde tedarik süreci çerçevesinde karar bulmanın iyileştirilmesi

  • Özel parçalar ve özel imal edilen parçalar için, komple tedarik süreçlerinin kuruluşu

  • Þirket çapında ve bölümleri aşan süreç seyirlerinde, tedarik süreçlerinin entegrasyonu