Üretim

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Hizmet Alanları

Üretim

 
Bugünkü üretim süreçlerinde, bütün ürünün yaşam devri aşamasında, ürün fikrinden ve geliştirmesinden başlayarak konstrüksiyon, prototip ve imalattan, yeniden işlenmesine kadar, verilerin dokümantasyonu gereklidir. Bu verilerin hızlı, esnek,etkin ve hazır bulundurulması gerekir. Süreç verilerinin bir arada toplanması ve analizi için çeşitli yazılım çözümleri çözüm yaklaşımlarını emrinize sunar. Bu arada, üretimdeki komleks makinalar, çok özel alanlarda kullanımdadır ve elektronik yönlendirme ve ayarlama parçalarının özel yazılımı, bu ortama yerleştirilmek zorundadır. Tek tip süreç yönetim sistemleri bugün hemen hemen hiç hatasız kalite sağlamaktadır. Böylece artan müşteri ve kalite taleplerinin hakkını verir.
 
24 saat üretimde, senede sadece çok az duraklamalarla, akılcı vardiya modelinin yanı sıra en farklı çalışma zamanı modelleriyle de makinaların çok nadir hizmet dışı kalma durumunu gerektirir. Yürürlükteki kaynak yönetimi için, materyal tedariğine bir bağlantı kaçınılmazdır.
 
Üretimden önceki aşamalarda dijitalleştirme ve hızlı prototip geliştirme (Rapid Prototyping) gibi yeni genel şartlar, yaşam devrinin hızlandırılmasına ve bir sonraki adımda hızlı üretim değişikliği imkanına sebep olmuştur. Üretim esnasında ve sonrasında, devamlı ürün denetimi ve kalite kontrolü yapılır.
 
Aynı anda toplanan verilerin arşivlenmesi ve dokümantasyonu gerekir. Bu denetim sürecinde hatalar oluşursa, o zaman üretim esnasında kazanılan süreç ve temel verilere, hata kaynağını bulmak ve analiz etmek için geri dönülür. Bilakis son yıllarda tüm branşlarda, ürünlere ve üretim sürecine olan güvenlik ve kalite talepleri, önemli ölçüde sıkılaştırılmıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası standart, ayrıntılı süreç kontrolü gerektirir.
 
4Unit-Çözümleri üretimle bağlantılı olan verilerin ve bilgilerin, tekdüze ve merkezi kaydedilmesine izin verir. Bu, hem yönlendiren sistemlerin verilerinin arşivlenmesini, hem de üretime eşlik eden bilgilerin hazır bulundurulmasını kapsar. Üretim aşaması esnasındaki dokümanların işlem görmesi, sistem tarafından desteklenir. Bunlar, kararların sağlam alınması için kuruluşta başka süreçler ve bölümler için temel oluşturur.
 

  • Tekdüze bilgi temelinde dokümanların ve bilgilerin merkezi yönetimi

  • Bütün üretim veya ürün ile ilgili dokümanları içeren kapsamlı üretim dosyalarının düzenlenmesi

  • Kuruluş genelinde bir Ürün-Yaşam döngüsü Yönetiminin (Product-Lifecycle-Management'ın) desteği