İş Akışı Yönetimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ürünler

4Unit & COI-BusinessFlow®'un  

İş Akışı Yönetimi

 

  İş Akışı Yönetimi

4Unit & COI-BusinessFlow®'un merkezi bileşenlerinin bir parçası da İş Akışı Yönetimidir. Burada 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni hakkında ve genel olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş akışı bileşenide, doküman, tanımlanmış kurallar çerçevesinde belirli bir hedefe ulaşmak için bilgi ve işlerin katılımcılar arasında dolaşımını süreç otomasyonu aracılığıyla sağlar. 4Unit & COI-BusinessFlow® iş akışlarını, yazılım aracılığıyla tanımlar, yönetir ve çalıştırır.

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş akışları, işlemlerin mantığını, teknolojik altyapısından bağımsız hale getirebildiği ve dinamik yapısı sebebiyle değişikliklere açık olduğundan süreçlerin yeniden yapılandırma çalışmalarında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

 
 4Unit & COI-BusinessFlow®'da tanımlanan İş akış türleri
 
 

Anlık  iş akışları :

Genellikle tek seferlik, belirli bir sırası olmayan işleri ele alır. Örneğin, satış teklifi, ürün tasarımı gibi daha çok işbirliği gerektiren ve kararların otomasyondan çok insan ilişkileri ile yürütüldüğü işler gibi. Bu tür akışlar, doküman yönetim sistemleri kapsamında yer alan rutin özelliği ile ve standart "groupware" ürünleri tarafından karşılanabilmektedir.

  Yapısal iş akışları :
İş kurallarına bağlı olarak tanımlanmış ve tekrarlanabilir işler, iki başlık altında incelenebilir.

 

İdari iş akışları :
Satın alma sipariş takibi, izin ve seyahat takibi gibi organizasyonların form tabanlı idari işlemleri için kullanılmaktadır.

Üretim ve İşlem iş akışları :
Üst seviye yapısal özellikler taşıyan ve veritabanı entegrasyonu olan kritik sistemlerde kullanılmaktadır.

4Unit & COI-BusinessFlow®'ın İş Akışı Yönetim bileşeni kurumlarda, işlemsel veya yönetimsel süreçlerin, elle onay ve kontrol işlemlerini ortadan kaldıracak şekilde elektronik ortamda izlenmesi ve yönetilmesi imkanı sunar. 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni iş ataması, gönderimi, onayı, üzerinde işlem yapılması ve sistem tarafından kontrol edilen kurallar aracılığıyla işlerin elektronik olarak yönetilmesini sağlamaktadır.

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni, aynı veya farklı alanlardaki kullanıcıların bilgi göndermesini, iş isteğinde bulunmasını, istek sonuçlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır.
 
 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni 3 temel fonksiyonu kapsar:
 • İş akışı ve bağlantılı işlerin tanımlanması ve/veya modellenmesi

 • İş akış süreçlerinin işletimsel çerçevede yönetimi ve bu süreçler tarafından ele alınan çeşitli işlerin sıraya dizilmesi

 • Bilgi Teknolojisi uygulama araçları ve kullanıcı ile olan arayüzler
 
4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni altyapısı

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni, tüm verilerini kendi veritabanında saklar. 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşenini geliştirmek için şu araçlar kullanılabilir:
 • İş akışı tasarımı :
  Grafik destekli kullanıcı arabiriminde akış diyagramları hazırlanıp iş akışının tasarlanması sağlanır.

 • Kodlama (authoring) :
  İş akışlarının otomatik kodlanmasını sağlarken sistemin kullanıcılarına 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni grafik, nesne tabanlı ve ayrıca "script" çalıştırma özelliği ile de kodlama olanağı sağlar.

 • Elektronik form :
  Bilgiyi almak için grafik arayüzler veya formların tasarımını sağlar.

 • Raporlama :
  Kullanıcıların kişisel veya grup bazlı performansının değerlendirilmesi ve süreç hakkında toplanan bilgilerin etkin kullanımına yönelik raporların hazırlanmasına destek sağlar.

 
4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni mimarisi "n-tier" katm4Unit & COI-BusinessFlow4Unit & COI-BusinessFlowanlı, istemci ve sunucu şeklinde geliştirilmiştir. 4Unit & COI-BusinessFlow® esnek mimarisi sayesinde farklı ortamlarda kullanılabilir. 4Unit & COI-BusinessFlow®'ın, web üzerinden kullanımı sayesinde, bir web tarayıcısı ile tüm fonksiyonlarına ulaşma imkanı mevcuttur.
 
4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim Bileşeninin avantajları

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim Bileşenini kullanan organizasyonlar, ölçülebilen ve ölçülemeyen yararlar sağlamaktadır. Bunlar rekabet avantajı, gelişen üretim hacmi, üretkenlik, azalan çevrim süreleri, işlemlerin etkinliği, süreç kontrolünün gelişimi ve maliyet kazançlarıdır.

4Unit & COI-BusinessFlow®'un  İş Akışı Yönetim Bileşeninin size sağladığı yararlar:
 • İş süreç verimliliğinde artış sağlamanın yanında iş gücü gereksiniminde, maliyetlerde ve işlem süresinde azalma.

 • Süreçlerin merkezi çalışması sayesinde, hizmetlerin herkese standartlar çerçevesinde daha hızlı ulaşması ve böylece hizmetin kalitesinde artış.

 • Kullanıcıların bilgilere aracı olmaksızın direk ulaşması.

 • İşlerin, belirlenmiş kurallara bağlı olarak, elemanlara otomatik ve iş akış sırasına göre verilmesi

 • Otomatik süreç izleme imkanı

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle temasa gecin.