4Unit EDİYAS®

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ürünler

4Unit EDİYAS®

 
Elektronik Doküman İş Akışı Yönetimi ve Arşivleme Sistemi

İçerik yönetimini kolaylaştırmanın yolu; EDİYAS®

EDİYAS® sizi, bilgilerin ve dokümanların yönetiminde destekler. Bilgilerin işleminde bunun için dokümanların türü ve modeli (örneğin e-posta, taranmış evraklar) açısından ayırım yapmaz.

EDİYAS®'ta bir tuş ile her zaman, her yerde ve yapılandırılmış formda, kuruluşunuzda bulunan bütün bilgilere erişebilirsiniz.
 
EDIYAS® esnek bir mimariye sahiptir ve merkezi bileşen olarak doküman yönetimi, iş akışı yönetimi ve elektronik arşivlemeyi içerir.
 
EDIYAS® ile kuruluşunuzun rekabet edecek düzeyde kalmasını sağlayın.
 

Bizimle temasa girin ve EDİYAS®'ın üstünlüğü hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

 


Dokümantasyon, Doküman Yönetimi, İş Akışı Yönetimi, Arşiv Yönetimi, Arşivleme, Kayıt Yönetimi, Bilgi-Yaşam döngüsü Yönetimi, Information Lifecycle Management - ILM

 

İş Akışı Yönetimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ürünler

4Unit & COI-BusinessFlow®'un  

İş Akışı Yönetimi

 

  İş Akışı Yönetimi

4Unit & COI-BusinessFlow®'un merkezi bileşenlerinin bir parçası da İş Akışı Yönetimidir. Burada 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni hakkında ve genel olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş akışı bileşenide, doküman, tanımlanmış kurallar çerçevesinde belirli bir hedefe ulaşmak için bilgi ve işlerin katılımcılar arasında dolaşımını süreç otomasyonu aracılığıyla sağlar. 4Unit & COI-BusinessFlow® iş akışlarını, yazılım aracılığıyla tanımlar, yönetir ve çalıştırır.

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş akışları, işlemlerin mantığını, teknolojik altyapısından bağımsız hale getirebildiği ve dinamik yapısı sebebiyle değişikliklere açık olduğundan süreçlerin yeniden yapılandırma çalışmalarında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

 
 4Unit & COI-BusinessFlow®'da tanımlanan İş akış türleri
 
 

Anlık  iş akışları :

Genellikle tek seferlik, belirli bir sırası olmayan işleri ele alır. Örneğin, satış teklifi, ürün tasarımı gibi daha çok işbirliği gerektiren ve kararların otomasyondan çok insan ilişkileri ile yürütüldüğü işler gibi. Bu tür akışlar, doküman yönetim sistemleri kapsamında yer alan rutin özelliği ile ve standart "groupware" ürünleri tarafından karşılanabilmektedir.

  Yapısal iş akışları :
İş kurallarına bağlı olarak tanımlanmış ve tekrarlanabilir işler, iki başlık altında incelenebilir.

 

İdari iş akışları :
Satın alma sipariş takibi, izin ve seyahat takibi gibi organizasyonların form tabanlı idari işlemleri için kullanılmaktadır.

Üretim ve İşlem iş akışları :
Üst seviye yapısal özellikler taşıyan ve veritabanı entegrasyonu olan kritik sistemlerde kullanılmaktadır.

4Unit & COI-BusinessFlow®'ın İş Akışı Yönetim bileşeni kurumlarda, işlemsel veya yönetimsel süreçlerin, elle onay ve kontrol işlemlerini ortadan kaldıracak şekilde elektronik ortamda izlenmesi ve yönetilmesi imkanı sunar. 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni iş ataması, gönderimi, onayı, üzerinde işlem yapılması ve sistem tarafından kontrol edilen kurallar aracılığıyla işlerin elektronik olarak yönetilmesini sağlamaktadır.

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni, aynı veya farklı alanlardaki kullanıcıların bilgi göndermesini, iş isteğinde bulunmasını, istek sonuçlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır.
 
 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni 3 temel fonksiyonu kapsar:
 • İş akışı ve bağlantılı işlerin tanımlanması ve/veya modellenmesi

 • İş akış süreçlerinin işletimsel çerçevede yönetimi ve bu süreçler tarafından ele alınan çeşitli işlerin sıraya dizilmesi

 • Bilgi Teknolojisi uygulama araçları ve kullanıcı ile olan arayüzler
 
4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni altyapısı

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni, tüm verilerini kendi veritabanında saklar. 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşenini geliştirmek için şu araçlar kullanılabilir:
 • İş akışı tasarımı :
  Grafik destekli kullanıcı arabiriminde akış diyagramları hazırlanıp iş akışının tasarlanması sağlanır.

 • Kodlama (authoring) :
  İş akışlarının otomatik kodlanmasını sağlarken sistemin kullanıcılarına 4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni grafik, nesne tabanlı ve ayrıca "script" çalıştırma özelliği ile de kodlama olanağı sağlar.

 • Elektronik form :
  Bilgiyi almak için grafik arayüzler veya formların tasarımını sağlar.

 • Raporlama :
  Kullanıcıların kişisel veya grup bazlı performansının değerlendirilmesi ve süreç hakkında toplanan bilgilerin etkin kullanımına yönelik raporların hazırlanmasına destek sağlar.

 
4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim bileşeni mimarisi "n-tier" katm4Unit & COI-BusinessFlow4Unit & COI-BusinessFlowanlı, istemci ve sunucu şeklinde geliştirilmiştir. 4Unit & COI-BusinessFlow® esnek mimarisi sayesinde farklı ortamlarda kullanılabilir. 4Unit & COI-BusinessFlow®'ın, web üzerinden kullanımı sayesinde, bir web tarayıcısı ile tüm fonksiyonlarına ulaşma imkanı mevcuttur.
 
4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim Bileşeninin avantajları

4Unit & COI-BusinessFlow®'un İş Akışı Yönetim Bileşenini kullanan organizasyonlar, ölçülebilen ve ölçülemeyen yararlar sağlamaktadır. Bunlar rekabet avantajı, gelişen üretim hacmi, üretkenlik, azalan çevrim süreleri, işlemlerin etkinliği, süreç kontrolünün gelişimi ve maliyet kazançlarıdır.

4Unit & COI-BusinessFlow®'un  İş Akışı Yönetim Bileşeninin size sağladığı yararlar:
 • İş süreç verimliliğinde artış sağlamanın yanında iş gücü gereksiniminde, maliyetlerde ve işlem süresinde azalma.

 • Süreçlerin merkezi çalışması sayesinde, hizmetlerin herkese standartlar çerçevesinde daha hızlı ulaşması ve böylece hizmetin kalitesinde artış.

 • Kullanıcıların bilgilere aracı olmaksızın direk ulaşması.

 • İşlerin, belirlenmiş kurallara bağlı olarak, elemanlara otomatik ve iş akış sırasına göre verilmesi

 • Otomatik süreç izleme imkanı

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle temasa gecin.

 

Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemleri

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ürünler

Doküman Yönetimi ve Arşivleme Sistemleri

 
EDİYAS®'ın merkezi bileşenlerinin bir parçası da Doküman Yönetimi ve Arşivlemedir. Burada EDİYAS®'ın Doküman Yönetim ve Arşiv bileşeni hakkında ve genel olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.
 
Doküman yönetim sistemleri konusunda, bağımsız araştırma kurumu Gartner Group tarafından yapılan incelemelerde çalışanların zamanlarının yaklaşık %30 unu doküman yönetimine yönelik çalışmalara harcadıklarını belirlemiştir. 2003 yılı için yapılan öngörüde de sözkonusu oranın %80 olasılıkla %40'lara varacağı tahmin edilmektedir. Doküman yönetimini bünyelerine yerleştirmiş olan kurumların beklenen ve/veya elde ettikleri getiriler şu şekilde sıralanmaktadır.
 
EDİYAS®'ın Doküman Yönetim Bileşeninin ana işlevi kağıtsız ofise dayanarak, verimli bir ofis ortamı hazırlamaktır. Böylelikle "kağıtsız ofis" bakış açısı altında, bir kurum veya organizasyonda oluşturulan ve farklı kullanıcılar tarafından kullanılan değişik tür ve kategorideki tüm dokümanların, hayat döngüleri boyunca sistematik olarak elektronik ortamda saklanması ve yönetilmesi ilkesini taşımaktadır..
 
EDİYAS®'ın, Doküman Yönetim bileşeniyle, farklı iş ortamlarındaki bilgi, değişik dokümanlarda saklanabilir, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak farklılaşan bilgi kümelerinde biriktirilebilir.
 
Yapılandırılmış bilgi kümeleri, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) veya Finans Uygulamaları gibi bütünleşik sistemler dahilinde yaratılan, işlenen ve saklanan kurumsal bilgileri içerir. Bu tarz bilgi kümeleri, veritabanları gibi formatlı yapılarda tutulur ve arayüz programları tarafından ayrıştırılarak başka sistemlere aktarımları sağlanır.
 
Yapılandırılmamış bilgi kümeleri ise, e-posta mesajları, notlar, dokümanlar gibi ortak çalışma gruplarınca yaratılan, işlenen ve saklanan bilgi kümelerini içerir. Bu tip bilgi kümelerinin bir kısmı elektronik ortamda bir kısmı da kağıt üzerinde saklanır. Elektronik ortamda bulunan dokümanların bir kısmı, iş uygulamalarından, bir kısmı ise ofis içi veya dışında yürütülen ortak grup çalışmalarından elde edilmektedir. Sözkonusu dokümanları, faks, tutanak, yazışma, form, rapor, sunum gibi ofis yazılımlarının (kelime işlemciler, hesap tablo yazılımları, sunum yazılımları) çıktıları olarak çeşitlendirmek mümkündür.
 
Özellikle yapılandırılmamış bilgi kümelerindeki bilgiler, dağınık ve genellikle kendini tekrarlar biçimde birikir. Bununla birlikte bunların büyük bir bölümü geçerliliğini yitirmiş, güncel olarak kullanılmayan bilgilerden oluşur. Çalışanların aradıkları herhangi bir bilgiye erişimleri güçtür ve bu durum iş süreçleri için gereken sentezlerin kısa sürede ve kolaylıkla yapılmasını zorlaştırır.
 
EDİYAS®'ın Doküman Yönetim Bileşeni, öncelikle yapılandırılmamış bilgileri ve dokümanları çoklu kullanıma imkan veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlar. Böylece şirket içi iletişim ortamında bilginin en etkin şekilde kullanımına imkan verilir. EDİYAS®'ın Doküman Yönetim bileşeniyle, ortak çalışmalarda kullanılan tüm dokümanlar kolay bulunur, kolaylıkla güncellenir, hızla erişilir ve paylaşılır hale getirilir. Bunun dışında verimlilik, dokümanların kağıda basılması, kopyalanması, dosyalanarak arşivlenmesi işlemlerinde harcanan emek, zaman ve masraflar en aza indirilir.
 
EDİYAS®'ın esnek mimarisi ve çeşitli arabirimleri sayesinde, kuruluşlarda bulunan ana iş uygulamalarına kolayca entegrasyon imkanları sağlanmaktadır. Bilgileriniz böylece dinamik bir hale getirilir ve bütün sistemleriniz uyum içinde çalışabilir.
 
EDİYAS®'ın Doküman Yönetimi Bileşeninin avantajları

 • Doküman hazırlama maliyetinin azalması,

 • Veri tekrarlarının önlenmesi

 • Dokümanlara erişimin yaygınlaşması ve kolaylaşması

 • Dokümanların tekrar kullanım olanağı ile yeni doküman yaratma ve bilgi türetme maliyetinin düşürülmesi

 • Kurumsal düzeyde veri ve içerik bütünlüğünde artış ve entegrasyon

 • İçerik açısından doküman kalitesinde artış

 
EDİYAS®'ın Doküman Yönetim Bileşeninin özellikleri

EDİYAS®'ın Doküman Yönetim bileşeni, dokümanların ortak kullanımını, elektronik bir kitaplığa aktarılmasını, akıllı aramalarla tek noktadan erişilmesini, doküman bazlı güvenlik kontrolleri altında ve tanımlanmış yetkiler çerçevesinde kullanılmasını, revizyon ve versiyon kontrolü altında bulundurulmasını, güvenli bir şekilde arşive katılmasını ve gerektiğinde arşivden alınabilmesini sağlamaktadır. Bu işlemleri herhangi bir ofis uygulamasının (örneğin MS Office gibi) içinden yapma imkanına sahipsiniz. Ofis uygulaması dışında düzenlenmiş dokümanlar (örneğin el yazıları, kitap, broşürler gibi) EDİYAS®'ın OCR (optical character recognition) ve ICR (intelligent character recognition) tanıma teknikleri sayesinde taranıp sistem içerisine aktarılır. Bu tür dokümanlarda daha sonra diğerlerindeki gibi işlem yapılabilir.

EDİYAS®'ın Doküman Yönetim Bileşeninde güvenlik önemli bir noktadır ve versiyonlama ile check-in/check-out sayesinde doküman yaratma, görüntüleme, güncelleme ve silme işlemlerinin, kimler tarafından ve ne koşullar altında yapılabileceğini her zaman kontrol edebilirsiniz.

EDİYAS®'ın Doküman Yönetim Bileşeninde doküman saklama ve arşivleme temel fonksiyonlardandır. Yığın halindeki dokümanların yüksek oranı nedeniyle sisteme COLD (computer output to laser disk) arabirimi desteğiyle, dahil etme imkanı mevcuttur. Diğer dokümanlarda olduğu gibi, endeksleme, arama-getirme, güvenlik, görüntüleme tarzı fonksiyonların tümü COLD özelliği dahilinde de geçerlidir.
 
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bizimle temasa geciniz.
 

 

Kurumsal İçerik Yönetimi

Super User tarafından yazıldı.. Yayınlanma Ürünler

Kurumsal İçerik Yönetimi (Enterprise Content Management)

 
Enterprise Content Management (ECM) şimdiye kadar ayrı ayrı çalışan İçerik Yönetimi, Doküman Yönetimi, Collaboration, İş Akışı Yönetimi, Tarama ve Arşivleme gibi bilgi işlem sistemlerini birleştiriyor.
Kuruluşlardaki iş için gerekli olan e-posta, word dokümanları, taranmış resimler veya multimedya kütüğü gibi bilgiler %80 yapılandırılmamış formda bulunuyor. Gelecekte kurulaşların rekabet edecek düzeyde kalmaları için var olan verileri düzene sokarak ECM Sistemlerini kullanmak zorundadırlar.
 
ECM çözümleri kuruluşlarınız için olağanüstü tasarruf ve etkinlik potansiyeli getirir.
 
4Unit Systems Integration ECM Sistemlerinde en doğru seçenektir ve en uygun yetkilidir. EDIYAS® ürünüyle birlikte 4Unit Systems Integration iş akışı, doküman yönetimi ve arşivleme için ileri bir çözüme sahiptir.
 
Bizimle irtibata geçin ve uzmanlığımızdan yararlanın.